Obrazem: Academia Rerum Civilium se představila kutnohorské veřejnosti

Kutná Hora má konečně svoji vysokou školu. Do prostor bývalé Jezuitské koleje se z Kolína přestěhovala Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd. O víkendu si mohli nejen Kutnohořané udělat první obrázek o novém sousedovi.

.
Academia Rerum Civilium se otevřela veřejnosti již v pátek odpoledne, kdy škola uspořádala tiskovou konferenci. Páteční program pokračoval seminářem trénování paměti s ředitelkou Centra celoživotního vzdělávání Petrou Hirtlovou. Na sobotu byly naplánovány přednášky rektora Jána Liďáka a dalších pedagogů školy, které mohli, zejména budoucím zájemcům o studium, přiblížit co je na škole případně čeká. Po čtvrté hodině si mohli zájemci prohlédnout prostory školy v budově „B“, kde ještě donedávna sídlili památkáři. V současné době zde je rektorát, posluchárna a Knihovna Theodora Syllaby, škola bude ovšem využívat i prostory GASK, s kterou hodlá úzce spolupracovat. Výuka tedy bude probíhat i v přednáškovém sále v podkroví galerie, slavnostní akademické obřady bude zase hostit barokní refektář.
ARC je ovšem nejen místem vzdělávání, ale také pořadatelem tradičních akcí, které do Kutné Hory v budoucnu přivedou vědce ze všech koutů Evropy či světa. První na sebe nenechá dlouho čekat, již 23. a 24. dubna letošního roku se uskuteční mezinárodní vědecká konference na téma Aktuální problémy současného světa: politika, ekonomika, společnost.

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd
ARC je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. V roce 2013 oslavila 10 let od založení. V roce 2015 se škola přestěhovala z Kolína do Kutné Hory.
Od  listopadu 2003 nabízí ARC studium akreditovaného bakalářského studijního programu „Politologie“ v prezenční (denní studium) i kombinované (studium při zaměstnání) formě.
Škola nabízí i kurzy Akademie třetího věku a volného času, podílí se na vydávání periodických a neperiodických publikací, odborníci z vysoké školy realizují nebo se podílejí na bohaté vědecké a výzkumné činnosti i na přednáškách pro širokou veřejnost v Kutné Hoře, Kolíně i jinde. V současné době studují na ARC více jak dvě stovky posluchačů.
Studenti mají možnost se učastnit výměnných programů ERASMUS a to nejen na partnerských vysokých školách ve Španělsku, Německu, Polsku, Maďarsku, Turecku, Litvě či na Slovensku, ale i na tzv. pracovních stážích, například v Bruselu.
Škola je institucionárním členem Mezinárodního sdružení pro politické vědy (IPSA).

(red)

.

no images were found

.