GASK v Kutné Hoře byla nominována na cenu Gloria musaealis 2013

GASK – Galerie Středočeského kraje byla nominována v národní soutěži muzeí „Gloria musaealis 2013“ v kategorii Muzejní výstava roku. Jedná se již o XII. ročník soutěže, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Nominovaným projektem je výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists. …………………….

Výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists byla nominována v kategorii Muzejní výstavy roku 2013. Při slavnostním vyhlášení 15. května 2013 porota oznámí, zda se projekt umístil na prvním, druhém či třetím místě. Ve hře je také zvláštní cena čestného výboru soutěže nebo Cena Českého výboru ICOM. Cena Českého výboru ICOM je udělovaná projektům, jež významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Dalšími kategoriemi soutěže „Gloria musaealis“ jsou Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Ve XII. ročníku soutěžilo celkem 61 muzeí a galerií z celé České republiky s 90 soutěžními projekty.
Výstava IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists se uskutečnila v Kutné Hoře od 7. dubna do 18. srpna 2013. Projekt pod kurátorským vedením Zdenka Felixe představil české veřejnosti mezinárodní sbírku současného umění nadace Tichy ocean, která vzniká výměnou uměleckých děl. Umělci z celého světa vyměňují své práce za fotografie Miroslava Tichého (1926–2011), jenž sám myšlenku výměny inicioval. Všechna vyměněná díla pocházejí od umělců, kteří obdivují nejen Tichého práci, ale také jeho osobní postoj, vyhýbající se veřejnému uznání a řídící se pouze obsesí a tvůrčí vůlí. Zakladatelem nadace je sběratel a podporovatel Tichého Roman Buxbaum. Výstava nabídla soustředěný pohled na vývoj současného mezinárodního umění a představila návštěvníkům více než 100 umělců a umělkyň z Evropy a Ameriky, pracujících s různými médii včetně fotografií, instalací a konceptů operujících se slovním materiálem. Tento rozsáhlý a náročný projekt byl při svém vzniku podpořen zřizovatelem galerie Středočeským krajem.

(tz)

Připomeňte si vernisáž výstavy IMAGES FOR IMAGES, Artists for Tichy – Tichy for Artists v naší fotogalerii.

no images were found

 

.