KULTURNÍ KALENDÁŘ ŘÍJEN 2017

Přinášíme přehled kulturních akcí v Kutné Hoře a  jejím blízkém okolí.
Bohatý a pestrý program v říjnu nabízí také Klub Česká 1, KD Lorec, Dům dětí a mládeže a další kulturní i sportovní zařízení a další organizace v Kutné Hoře. Vybrat si může opravdu každý.

1. – 2. 10. „ŽIVOT JE JEDINEČNÝ A NEOPAKOVATELNÝ, PROTO O NĚJ PEČUJEME I NA INVALIDNÍM VOZÍKU“
GASK – refektář. Projekt pro hendikepované osoby ze Středočeského kraje jakéhokoliv věku, především osoby na invalidním vozíku. Projekt se všemi službami a dárky – zdarma. Pořádá Ing. Leoš Lacina ve spolupráci se Školou zdraví Eleny Tomiliny. Více na www.skolazdravi.eu.

2. 10. | 19:00 – 21:00 hod. MÍSTO UZDRAVENÍ
Klub Křesťanského společenství Kutná Hora, Trebišovská 611. Vyškolený tým křesťanů se osobně modlí za Vaše uzdravení či jiné potřeby (zaručujeme diskrétnost). Služba je určena komukoli bez ohledu na vyznání či církevní příslušnost. Vstup zdarma. Doporučujeme objednat předem na: +420 724 254 731 nebo kafka@email.cz. Další informace na: http://mistauzdraveni.cz.

5. 10. | 9:00 – 16:00 hod. Den otevřených dveří v Domově Barbora
Domov Barbora, Pirknerovo nám. 228. Pracovníci Domova Barbora návštěvníky provedou areálem, poskytnou jim veškeré informace o poskytovaných službách i provozu Domova Barbora a rádi zodpoví jejich dotazy. Zájemci o službu Domova Barbora a o prohlídku se mohou samozřejmě obrátit na pracovníky Domova Barbora kdykoli během celého roku a informovat se o službách, které Domov Barbora poskytuje a o podání žádosti. V rámci celostátního Týdne sociálních služeb. www.domov-barbora.cz

6. 10. | 16:00 hod. Hlínování pro děti i dospělé
Kulturní dům Hlízov. Výroba keramiky s Ladou Lisou. S sebou pracovní oděv a váleček. Vstup zdarma. Pořádá Hlízovský unikátní spolek.

7. 10. | Vyzdvižení zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba
10:00 hod
. Přednáška v sále arciděkanství – Zvedání zvonu historickou technikou, přednášet bude statik Ing. Vít Mlázovský a Petr Růžička, mistr tesařský.
14:00 – 16:00 hod. Samotné vyzdvižení zvonu Jakub Maria do věže kostela sv. Jakuba. Pro diváky bude zajištěn přímý přenos průběhu prací na obrazovky umístěné na různých místech ve městě. Kamery budou přenášet průběh akce jak zvenčí – ze země, tak z věže kostela. K dispozici budou také mapky se zákresem umístění obrazovek a míst, odkud bude vidět na probíhající práce. www.khfarnost.cz 

7. 10. | 10:00 – 17:00 hod. ZÁMECKÉ JEZDECKÉ SLAVNOSTI
Zámek Kačina. Již tradiční slavnosti potěší všechny milovníky koní. Těšit se můžete na ukázky jezdeckého umění, Hubertovu jízdu zámeckým parkem, hudební a divadelní vystoupení, přehlídku veteránů i dobovou módu. Děti se mohou svézt v kočáře nebo na koni, podívat se na předvádění řemesel nebo si něco vytvořit. Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 250 Kč.www.nzm.cz/kacina/

7. 10. | 12:30 – 21:30 hod. NA@NA / CESTOVATELSKÝ FESTIVAL – II. ROČNÍK
GASK – refektář. Více informací na www.nanafestival.cz.

8. 10. | 9:00 hod. Mše svatá k výročí posvěcení chrámu
Chrám sv. Barbory. Pro více informací sledujte stránky www.khfarnost.cz

11. 10. | 9:00 – 17:00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / RYTMUS STŘEDNÍ ČECHY
Rytmus Střední Čechy, Masarykova 598. Představení poskytovaných služeb, ukázky naší práce, informační stánek. www.rytmusstrednicechy.cz

14. 10. | 15:00 hod. DRAKIÁDA
Kopec Sukov. Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Sluníčko Kutná Hora. www.klubslunicko.estranky.cz

15. 10. | VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU SV. JAKUBA
9:00 hod. Děkovná bohoslužba. Bohoslužbu slouží Mons. Josef Kajnek, doprovodí ji varhaník Michal Hanuš, Kutnohorský komorní orchestr a Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl. Při mši svaté otec biskup také požehná zvoníkům, kteří budou pracovat se zvonem. Nový zvon se poprvé slavnostně rozezní po skončení bohoslužby.
14:00 hod. Běh pro zvon. Druhý ročník terénního běžeckého závodu, při němž bude zvon opět zvonit. Na závod je možné se registrovat na místě v den závodu nebo se přihlásit online na https://www.stopnito.cz/prihlaseni-na-zavod/187&iframe. Výtěžek z běžeckého závodu bude použit na opravu kostela sv. Jakuba. www.khfarnost.cz

18. 10. VELETRH ŠKOL
KD Lorec. www.kdlorec.cz

21. 10. | od 16:00 hod. PODZIMNÍ STRAŠENÍ
Statek Miskovice. Na již tradiční akci zve Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii. Můžete se těšit na svezení na koních, návštěvu stájí a zvířátek, hrůzostrašné malování na obličej, výtvarnou dílnu, hry a soutěže nebo opékání špekáčků. Se setměním mohou největší odvážlivci vyrazit na strašidelnou stezku s tajemným pokladem. Velká i malá strašidla s lampiónky nebo lucerničkami srdečně vítána. Občerstvení zajištěno. Více naleznete před konáním akce na www.diteakun.cz.

25. 10. | 19:00 hod. KAVÁRNA S PŘEKVAPENÍM
Arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1. Téma: Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona – přírodní parky v kontrastu s třpytivou fasádou úspěchu měst na tichomořském pobřeží očima cestovate P. Jana Uhlíře. Vstup zdarma. www.khfarnost.cz

28. 10. | 10:00 – 16:00 hod. 3. ROČNÍK SLAVNOSTÍ MALÍNSKÉHO KŘENU
Malínská sokolovna (u fotbalového hřiště). Návštěvníci se mohou těšit na trh, dobré jídlo z Malínského křenu a s křenem, divadlo pro děti, jízdu na koních, dlabání dýní, pouštění draků a zajímavé informace o historii křenu. Pořádá Spolek pro zachování tradice pěstování Malínského křenu.

 

DAČICKÉHO DŮM, Komenského náměstí 41

2. 10. | 17:30 hod. Napříč arabskou republikou Sýrie
Přednáškový sál. Přednáška z cyklu Poznáváme památky UNESCO. Přednáší cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda. Vstupné 50 Kč. Pořadatel: Nadace Kutná Hora – památka UNESCO.

Sezonní výstava: Klenoty a šperky králů
Kaple Dačického domu. Nadace Kutná hora – památka UNESCO Vás srdečně zve na autorskou výstavu Mistra uměleckých řemesel, klenotníka a šperkaře pana Jiřího Urbana.  „Lidé stvořili umění, aby jim pomáhalo vnímat a chápat svět a vytvořili šperk, aby si v tomto světě připadali krásnější.“ Přijďte se pokochat královskými korunami, křížem pro papeže Jana Pavla II.  nebo šperky pro královnu Alžbětu II. Výstava potrvá do 15. 1. 2018.

Stálá výstava: Santini slaví narozeniny / 340 let génia barokní architektury
Výstava nechá nahlédnout do podivuhodných staveb architekta Jana Blažeje Saniniho – Aichla. Jeho dílo začíná na samém začátku 18. století v sedlecké katedrále a vrcholí komplexem na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Výstava potrvá do začátku prosince 2017. Akci  připravila nadace Kutná Hora památka UNESCO ve spolupráci se sdružením Putování za Santinim.

Více informací na objednavky@dacickehodum.cz, www.dacickehodum.cz.

 

VÝSTAVY

8. 9. – 8. 10. XVII. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA
Galerie Felixe Jeneweina Města Kutné Hory, Vlašský dvůr. Jiří Baštýř, Renata Cziroková, Pavel Forman, Jiří Marek, Martin Zemanský. www.gfj.kh.cz

6. – 21. 10. | 60. VÝROČÍ ORGANIZOVANÉHO AMATÉRSKÉHO FILMU V KUTNÉ HOŘE 1957 – 2017
Spolkový dům, Lierova 146. Výstava fotografií a amatérské filmové techniky, ukázka amatérských filmů. Na výstavě bude kromě fotografií z činnosti filmových amatérů i výstava amatérské filmové techniky, celkem na 120 exponátů filmových kamer, projektorů a postprodukčního a zvukového zařízení doby minulé. Po celou dobu nepřetržitá projekce amatérských filmů, které získaly řadu ocenění na různých celostátních i mezinárodních soutěžích. Nebude chybět ani dobová literatura a časopisy.
Vernisáž: 5. 10. v 17:00 hod. Úvodní slovo – filmový historik Ing. Emil Pražan a Ústřední metodik pro film ARTAMA Praha, Z. Tuščák. Zveme srdečně všechny své současné i bývalé kolegy z celého kraje. Pořadatelé: Videoklub Kutná Hora ve spolupráci s městem Kutná Hora, Videofilm studia Kutná Hora – Internetová televize ITV.

23. – 26. 10. | YOUSEF ABUSHAERA (PALESTINA)
Spolkový dům, Lierova 146. Výstava obrazů.

29. 10. – 24. 11. | BOHUMIL BEK – PŘÍBĚH KUTNOHORSKÉHO ŘEZBÁŘE
Spolkový dům, Lierova 146. V dlouhé historii starobylé Kutné Hory žila na jejím území řada vynikajících osobností, která slávu města šířila po celé zemi i mimo ní. Jedním z takovýchto vzácných lidí byl i umělecký řezbář, sochař a restaurátor Bohumil Bek. Byť se narodil ve vesničce Svatý Jiří nedaleko Vysokého Mýta, prakticky celý svůj život spojil s Kutnou Horou. Výstava bude zahájena a spojena nejen se samotným slavnostním otevřením, ale také s drobným předváděním řezbářského řemesla a hezkou muzikou. Na vernisáž naváže přednáška autorů výstavy spojená s promítáním a besedou s vnukem a vnučkou Mistra Beka. Vernisáž 28. 10. v 14.00 hod.

29. 10. | 14:00 hod. LOUTKOVÁ POHÁDKA DIVADÉLKA ZVONEČEK ZRUŠENO!!!
Kostel sv. Jana Nepomuckého. Představení bude zajímavé i pro dospělé návštěvníky, protože se v inscenaci objeví loutka z Bekovy dílny a další jeho loutky budou představeny po skončení pohádky. Vstup zdarma.

www.kutnahora.cz

 

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA

28. 10. DEN STŘEDOČESKÉHO KRAJE
VSTUPNÉ ZA 1 Kč – Hrádek:  I. okruh – Město stříbra a probíhající výstavy, komentovaná prohlídka výstavy Co nového v muzeu, burza knih, výtvarná dílna pro děti i dospělé, jarmark před Hrádkem;  Kamenný dům: vstup do stálých expozic a na probíhající výstavu, výtvarná dílna pro děti i dospělé – výroba skleněných vinutých perel; Tylův dům:  vstup do stálých expozic a na probíhající výstavu, komentovaná prohlídka výstavy Rekapitulace – s autorkou Jitkou Jelínkovou.

Hrádek
7. 9. – 30. 11. IRINA UGRINOVA, MARGITA DJAKOVIČ, MARIA ZLATANOVA: Mozaika různých uměleckých pohledů na svět
Společná výstava uměleckých děl bulharských autorek.
17. 10. – 30. 11. CO NOVÉHO V MUZEU?
Nové předměty ve sbírkách ČMS z období let 2015 – 2017.

Kamenný dům
1. 4. – 30. 11. SKLO A SVĚTLO
Výstava absolventských prací SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově.

Tylův dům
9. 9. – 28. 10. | JITKA JELÍNKOVÁ: Rekapitulace
Obrazy, koláže, ilustrace, objekty. Komentovaná prohlídka výstavy: 28. 10. v 10:00, 14:00 a 15:00 hod.

www.cms-kh.cz

 

GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JAN TICHÝ: Emoce krajiny
Jan Tichý se ve své aktuální tvorbě soustřeďuje na malířské záznamy krajinných impresí. Jeho práce je úzce spjatá s rodným Polabím, a to především s okolím Velkého Oseku, kde má svůj venkovský ateliér. Krajinu přetavuje do jednoduchých znaků či struktur, které jsou v kontrastu s většinou monochromním pozadím. Dbá na maximální kompoziční vyváženost a tvarovou i koloraturní čistotu. Precizní práce s lazurami či více vrstevnatou malbu kombinuje s proškrabáváním a rytím. Díky tomu dociluje velmi autentickou atmosféru svých pláten.
Vernisáž: 21. 10. V 16:00 hod.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JOSEFINA BAKOŠOVÁ – Imago
Galerijní koncept přiblíží tvorbu české návrhářky autorských oděvů v novém netradičním světle. Představí její limitovanou edici Imago, která vznikala přímo pro designový prostor Whitebox. Instalace využívá momentu překvapení, naznačuje tvůrčí hledání, vývoj a kreativní proměnlivost navržených modelů.
Vernisáž: 21. 10. V 16:00 hod.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 BARBORA BÁLKOVÁ
Na výstavě v GASK představí ve dvou prostorech své dvě polohy, které se odpuzují, ale zároveň prolínají. Svůj konceptuální přístup, kterým reaguje na aktuální společenské problémy, ale také na události, které se ji bytostně dotýkají, převedla jak do série fotografií, tak do objektů, které vytvořila ze zvířecích kostí nebo z imitace lidské kůže.
Vernisáž: 21. 10. V 16:00 hod.

22. 10. 2017 – 18. 3. 2018 JAKUB MYSLÍN – Stará spektiva
Jakub Myslín je výtvarný autodidakt, který je fascinován krásou nepovšimnutého, omšelého a rezavého. Ve své tvorbě využívá nalezených předmětů a materiálů, které propojuje s přírodninami a samorosty. Vyzdvihuje věci v jejich přirozeném prostředí, věnuje se site-specific instalaci, ale také rukodělně opracovává dřevo, které se stává součástí jeho asambláží. V GASK představí jak svoje prvotiny, tak nově vytvořená díla, která přímo reagují na architekturu a prostor barokní jezuitské koleje.
Vernisáž: 21. 10. V 16:00 hod.

4. 6. – 29. 10. MATTI KUJASALO – Retrospektivní výstava 1971 – 2017
Matti Kujasalo  je jedním z mezinárodně nejuznávanějších finských umělců. Přes čtyřicet let se zabývá otázkami systémového konstruktivního umění. Během uplynulých desetiletí si autor vytvořil vlastní osobitou řeč, podle jejíchž pravidel vytvořil vizuální řeč, která je expresivní, bohatá, různorodá a schopná překvapovat diváka. Výstava Mattiho Kujasala v GASK se uskuteční ve spolupráci s Galerií Anhava v Helsinkách, FRAME Contemporary Art Finland, Pori Art Museum a Finským velvyslanectvím v Praze.

26. 3. 2017 – prosinec 2017 BOHU KE SLÁVĚ, MĚSTU KU PROSPĚCHU
U příležitosti 350. výročí vzniku jezuitské koleje v Kutné Hoře jsme připravili expozici, která prostřednictvím dobových dokumentů seznámí návštěvníky s historií tohoto skvostu barokního slohu ve středních Čechách.

30. 11. 2014 – 29. 11. 2018 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE
Stálá expozice o jezuitech.

25. 5. 2014 – 2017 | STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM
Stálá expozice představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace).

Lektorské centrum, umělecké oddělení a knihovna GASK
3. 10. | 11:00 hod. STAV MYSLI BEZ BARIÉR
Komentovaná prohlídka stálé expozice pro rodiče s malými dětmi v rámci projektu GASK bez bariér. Vstupné: 30 Kč.
4. 10. | 18:00 hod. CO NOVÉHO V GASK?
Komentovaná prohlídka nově otevřených výstav pro pedagogy.
5. 10. | 17:00 hod. KaF GASK
Cyklus besed na téma českého animovaného filmu s předními českými režiséry a animátory tentokrát s Michaelou Pavlátovou. Vstupné: 30 Kč.
11. 10. | 18:00 hod. KDYŽ JDOU DĚTI SPÁT
Výtvarná díla nejen pro rodiče na rodičovské dovolené. Vstupné: 60 Kč.
21. 10. | 13:00 hod. MEZIGENERAČNÍ PROGRAM PRO RODINY
František Gross byl osobitý malíř města, které se v jeho obrazech proměňovalo v místo plné strojů a mašinistických prvků. Ani lidé této proměně neunikli. Figura člověka se stává postavou s robotickými prvky. Naopak stroje jsou polidšťovány. Proč? Co se to vlastně děje? A co to vypovídá o světě, ve kterém žijeme? V čem jsou stroje podobní nám a v čem se mnohdy podobáme my jim? Co všechno už dnes dokáže technika? Jak moc je pro člověka důležitá a jaký by byl život bez ní? Kdo je „otrokem“ koho? Pojďme společně diskutovat nad těmito i dalšími otázkami a sestavit rodinný portrét jedné takové rozmluvy. Vstupné: 60 Kč, rodič zdarma.
21. 10. | 16:00 hod. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PODZIMNÍ VÝSTAVNÍ SEZÓNY / 4 vernisáže
Slavnostní zahájení podzimní výstavní sezony otevře světelná instalace od Dagmar Petrovické, k vernisáži zahraje Lucie Palonciová, hudební performance předvede Jiří Zeman a hvězdou večera bude koncert Vladivojna la chia od 19:00 hod. Vstup zdarma.
26. 10. | 10:00 hod. KOLOKVIUM JAN SEKERA
Jednodenní odborné kolokvium o bývalém řediteli Českého muzea výtvarných umění, který se zasloužil o získání budovy jezuitské koleje pro galerii a který se zasloužil o rozšíření jejích sbírek v normalizační éře. Vstup zdarma.
28. 10. | 15:00 hod. KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY MATTI KUJASALA: Retrospektivní výstava 1971-2017
Komentovaná prohlídka s kurátorem Petrem Řehořem. Vstup zdarma.
28. 10. | 16:00 hod. BÁSNÍK A MISIONÁŘ: Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách / 350 let od založení jezuitské koleje v Kutné Hoře
Přednáška literární historičky Marie Škarpové o Fridrichu Bridelovi, který coby jezuitský misionář zemřel ve zdejší koleji, doplněná přednesem skladby „Co Bůh? Člověk?“ v podání Alfreda Strejčka. Vstupné: 20 Kč

www.gask.cz

 

KONCERTY

13. 10. | 19:00 hod. PODZIM S PANEM MIKULÁŠEM – ZBYŇKA ŠOLCOVÁ / HARFA
Kostel sv. Jana Nepomuckého. Zbyňka Šolcová absolvovala Pražskou konzervatoř ve třídě české legendy harfové hry prof. Libuše Váchalové. Již jako studentka získala 1. cenu na soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu v duu s harfenistkou Janou Bouškovou. Komorní a sólové hře se věnuje po celá léta své hudební kariéry. V průběhu let spolupracovala s mnoha významnými interprety a komorními soubory, např. s Virtuosi di Praga a Oldřichem Vlčkem a mnoha dalšími umělci. Vstupné:  základní 100 Kč, snížené 75 Kč; předprodej v infocentru na Palackého náměstí. Pořádá město Kutná Hora a Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova.

13. 10. | 20:00 hod. START FEST
Planet Music club. Festival, který propojuje hudbu s fotografií. Výstava bude zahájena na festivalu a poté přenesena do kaple Božího těla, kde bude pokračovat do konce října. Vystoupí kapely Brixtn (Nová Pláň), Trocha Klidu (Šumperk), Silver Springs (Praha) a portugalský písničkář Lizzy. Vstup zdarma.

17. 10. | 19:00 hod. JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ
Blues Café. Nové a staré desky očima Jiřího Černého. Vstupné: 170 Kč. www.blues-cafe.net; www.pb-production.cz

18. 10. | 18:00 hod. SIEMPRE NUEVO – PRŮŘEZ STALETÍMI
Dačického dům – přednáškový sál. Kytarový recitál originální díla od renesance až po současnost. Vstupné dobrovolné. Pořádá město Kutná Hora. www.kutnahora.cz

21. 10. | 15:00 hod. ČIPERKOVÉ
KD Lorec. Čiperkové – nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se vyfotit.  Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet. Právě naopak! Po vystoupení autogramiáda a focení. Vstupné: 130 Kč, děti do 1 roku zdarma; předprodej v informačním centru na Palackého náměstí 377, tel.: 327 512 378. www.ciperkove.cz; www.kdlorec.cz

 

KLUB ČESKÁ 1

6. 10. | 21:00 hod. STYRONAUTEN (RAKOUSKO)
Instrumental fusion art rock. Vstupné: 100 Kč
7. 10. | 21:00 hod. TITANIC / ASGARD
Metal Celebration v České 1. TITANIC – brněnská heavy metalová legenda; ASGARD – black metal – Brno. Vstupné: 100 Kč
13. 10. | 21:00 hod. NANOSFÉRA
Křest nového CD + hosté. Electronic pop – nečekaná, reálná, virtuální nano-párty!!! Vstupné: 100 Kč
14. 10. | 21:00 hod. RAMBAJS SOUND SYSTEM
Party v režii Rambajs Sound System. Vstupné: 80 Kč
20. 10. | 21:00 hod. THE FIALKY / HOUBA
Punkovej večírek, jak má být!!! THE FIALKY – poctivej punk „vzor 77“;  HOUBA – punk rock since 1995. Vstupné: 130 Kč
21. 10. | 21:00 hod. ZLOMOR + hosté
…ať už přijde zlo, ať už přijde tma, ať už přijde smrt, ať už přijde mor – ZLOMOR!!! Vstupné: 100 Kč
27. 10. | 21:00 hod. CHINA SHOP BULL (VELKÁ BRITÁNIE)
Pořádná dávka bláznivého rave punku okořeněného ska, rapem i drum‘n’bassem. Vstupné: 150 Kč
28. 10. | 21:00 hod. CIVILNÍ OBRANA
+ hosté; POP-PUNK ČÁSLAV VOE!!! Vstupné: 100 Kč

Program se neustále aktualizuje, sledujte prosím www.ceska1.cz.

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
2. 10. | 10:00 hod. TAP TAP NAČERNO
Slavnostní vernisáž výstavy černého humoru za účasti Zuzany Moravčíkové.
2. 10. | 9:30 hod. Hrátky s pamětí s Dášou Strbíkovou
3. 10. | 15:00 hod. Po stopách slavných
Procházka s Lenkou Frankovicovou.
5. 10. | 10:00 hod. Virtuální Univerzita třetího věku – 1. lekce
5. 10. | 15:00 hod. Hraní deskových her vKLUBÍKU
10. 10. | 15:00 hod. Kutná Hora ve 20. století
Univerzita volného času.
12. 10. |15:00 hod. Čtenářský KLUB pro děti od 7 – do 10 let
17. 10. | 15:00 hod. ČESKOPIS – Románské kostely v širším okolí Kolína
Přednáška Romana Šulce.
19. 10. | 10:00 hod. Virtuální Univerzita třetího věku – 2. lekce
19. 10. | 15:00 hod. Čtenářský KLUBÍK pro děti od 4 do 7 let
19. 10. | 17:00 hod. LISTOVÁNÍ s knihou “Opravář osudů“
Představení se koná na Malé scéně Tylova divadla za účasti Roberta Fulghuma.
23. 10. | 18:00 hod. BEZ PENĚZ DO VELKOMĚST USA
Cestopisná přednáška Martina Originála  Levého.
24. 10. | 15:00 hod. Kutná Hora ve 20. Století
Univerzita volného času.
26. 10. | 10:00 hod. TVOŘIVÁ DÍLNA pro seniorky
30. 10. |17:00 hod. HALLOWEEN v knihovně

V rámci Týdne knihoven  – 2. – 7. 10. 2017 –  registrace nových čtenářů zdarma + upomínková amnestie.  Více na www.knihovna-kh.cz.

 

KAVÁRNY MATKY SOBĚ, Bartolomějská 221

3. 10. |16:30 hod. EDUIN
Moderní technologie ve výuce – čtenářský deník jinak: doba tabletů a iPadů, jak je využít ve výuce?
10. 10. | 10:00 hod. POMALÁ DOMÁCNOST – EKOLOGICKÝ ÚKLID
Besedu povede ekoaktivistka Z. Janglová z „Obchuudek“.
11. 10. | 10:00 hod. VÝMĚNA 5 za 5
Hračky: přines 5 hraček a odnes 5 hraček, nenakupujeme – vyměňujeme.
18. 10. | 10:00 hod. VÝMĚNA 5 za 5
Dámské oblečení: přines 5 hadrů a odnes 5 hadrů, nenakupujeme – vyměňujeme.
24. 10. | 16:00 hod. MANIPULACE S DÍTĚTEM A MOTORICKÝ VÝVOJ DĚTÍ DO 1 ROKU
Přednáška s P. Pírkovou. Cena: 200 Kč.

www.kavarnamatkysobe.cz

 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY KUTNÁ HORA, Dolní 186

18. 10. | 14:00 hod. POSVÍCENSKÁ KAVÁRNIČKA
Hotel Zlatá Stoupa. K poslechu i tanci hraje Standa Jelínek. Vstupné: 50 Kč. Akci sponzoruje město Kutná Hora.

TVOŘENÍ A TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Kdy a na jaké téma? Vždy od 9:00 hodin v CZPS v Dolní ulici 186. Akci sponzoruje město Kutná Hora.
2. 10. Drátkujeme – každý budeme mít svého anděla.
4. 10. Trénování paměti
9. 10. Ještě drátkujeme podle vlastního přání.
11. 10. Testujeme paměti a hrajeme si….
16. 10. Enkaustika – obrázky žehličkou
18. 10. Trénování paměti – veselý testík.
23. 10. Podzimní obrázky enkaustikou.
25. 10. Trénování paměti – veselé soutěžení při kávičce.
30. 10. Blíží se Vánoce, a tak si vyrobíme vánoční přání pro přátele.

 

KLUB POD LAMPOU, Trebišovská 611

9. 10. | 17:30 hod. cyklus Jak na to: Podzimní dekorace
Tvoření s Janou Duškovou.
23. 10. | 17:30 hod. HUSOVY STOPY
Jaké hodnoty po sobě zanechal Mistr Jan Hus? Mají co říci dnešním lidem? Přednáší Alexandr Štěpánovský, pastor Křesťanského společenství Kutná Hora.

Klub otevřen v pondělí v prostorách KS Kutná Hora, Trebišovská 611 (bývalá MŠ PLEAS) ve dny s programem 17:00 – 20:00 hod., akce začínají v 17:30 hod. Pořádá Křesťanské společenství Kutná Hora. Více na: www.kskh.cz/lampa.

 

SPORT

13. – 14. 10. POCHOD ZA MALÍNSKÝM KŘENEM
Prezentace v klubovně TJ Turista, Puškinská ul. (u sportovní haly BIOS).

13. 10. – start trasy 100 km z místa prezentace 18:00 – 22:00 hod., startovné 80 Kč.
14. 10. – start z místa prezentace od 7:00 do 10:00 hod., startovné různé do 55 Kč.

Trasy pěší (různé od 11 do 50 km): kratší trasy procházejí nejbližším okolím Kutné Hory směrem k Malešovu nádherným údolím Vrchlice. Trasa 16 km vás zavede na kutnohorské vrcholy, na žlutém dvacetikilometrovém okruhu se vám naskytnou výhledy na Kutnou Horu ze všech stran, trasa 27 km vás provede po stopách husitů v okolí Malešova a 36 km trasa v kombinaci s lokálkou Kutná Hora – Zruč nad Sázavou (odjezd vlaku z KH město v 9:10 hod.), vám umožní projít si nejhezčí značenou cestu na okrese Kutná Hora (trasa podle toho, kde vystoupíte: ze Zruče 36 km, z Hodkova 28 km, z Černín 20 km a z Malešova 10 km). Trasy cyklo – od 40 do 200 km na všechny strany – výběr.
Podrobné informace a propozice najdete na www.tj-turista.cz; Jana Liberská, tel.: 604 506 728; e-mail: jana@fortrans.cz. Pořádá: O-KČT TJ TURISTA Kutná Hora.

14. 10. | 6:30 – 14:30 hod. POCHOD OKOLO BOHDANČE
Start od 6:30 do 14:30 hod. v sokolovně v Bohdanči u Zbraslavic, cíl do 18:00 hod. tamtéž. Na výběr bude z pěších tras 5, 12 a 22 km a cyklotras v délkách 21, 40 a 53 km. Ke každému vlaku bude zajištěna autobusová doprava z nádraží ve Zbraslavicích do Bohdanče a zpět. Pro děti: kromě malování na obličej se děti mohou nově těšit na zábavnou lukostřelbu, bublifuk, chytání rybiček se sladkou odměnou, dětské hřiště a balónky plněné heliem. Více informací na: jezek.mo@seznam.cz; tel.: 776 868 616.

TJ SPARTA Kutná Hora oddíl házené
1. 10. | 10:00 hod. SPARTA Kutná Hora vs. Dvůr Králové – starší žáci
Venkovní hřiště v Tyršově ulici.
15. 10. | 10:30 hod. SPARTA Kutná Hora vs. Mělník – muži SRL
Venkovní hřiště v Tyršově ulici.
22. 10. | 10:00 hod. SPARTA Kutná Hora vs. Náchod – starší žáci
Venkovní hřiště v Tyršově ulici.