V dubnu proběhne mobilní svoz rostlinného odpadu

Dle harmonogramu svozu tříděného odpadu „z ulice“ v roce 2018 bude probíhat v dubnu mobilní svoz rostlinného odpadu, svoz objemného odpadu a svoz nebezpečných odpadů z ulic. Dle městských čtvrtí bude od 9. 4. probíhat svoz objemných odpadů. Objemné odpady, např. koberce, linolea,…