Jak jsme se potkávali s přáteli z partnerských měst v roce 2013

Čas rychle pádí a opět je další rok u konce. V takových chvílích je zvykem bilancovat, co se povedlo, kde je třeba ještě něco zlepšit, co se naopak nepovedlo. V oblasti spolupráce partnerských měst Kutné Hory byl letošní rok úspěšný. Kromě klasických a tradičních forem spolupráce se podařilo například uvést v život další aktivitu s maďarským Egerem. Ale nepředbíhejme. ……………………………………………….

Začínáme v Polsku
První letošní akcí byla již tradiční účast našich basketbalistů na mezinárodním turnaji v Tarnowskich Górach na přelomu února a března. I když po třech předchozích vítězstvích letos na zlato nedosáhli, se stejnou bojovností se jistě vrhnou do turnaje i v roce příštím.
Na převážně pracovní návštěvu vloni dorazili do Kutné Hory i zástupci polského partnerského města.

Ve znamení Remeše
Nejčilejší ruch panoval v uplynulém roce mezi Kutnou Horou a Remeší. Začátek června se nesl v duchu oslav 5. výročí vzájemné spolupráce s francouzským městem.  Představitelé obou měst podepsali deklaraci o další spolupráci a Kutná Hora se prezentovala i na pravidelném trhu v rámci oslav na počest Johanky z Arku. Chválu zde sklidila nejen dobrá vína z Vinných sklepů, ale i slané a sladké pochoutky od učňů ze SOSASOU Kutná Hora.  Akordeonista Michal Karban se zpěvačkou Hanou Svatošovou se postarali o příjemnou atmosféru a získali si srdce všech návštěvníků. Návštěva Remeše byla i poslední zahraniční misí letošního roku. Kutnohorští zástupci se zúčastnili remešských adventních trhů na přelomu listopadu a prosince 2013. Zástupci největšího města regionu Champagne -Ardenne na oplátku navštívili Kutnou Horu v době konání Svatováclavských slavností.

Bingen, Stamford, Eger
V červenci přijalo dvanáct zastupitelů pozvání do „nejmladšího“ partnerského města – Bingen am Rhein. Setkání zástupců samospráv se neslo v přátelském a přitom pracovním duchu. A můj osobní postřeh – pracovní i osobní nasazení německých kolegů při společenských a kulturních akcích bychom si měli všichni vzít za příklad.
Letošní rok patřil i návštěvě v anglickém Stamfordu.  V rámci pravidelné výměny do rodin se návštěvy zúčastnilo bezmála třicet kutnohorských občanů.  Ti se již nyní těší, jaká překvapení připraví svým přátelům v příštím roce, kdy přijedou na návštěvu Kutné Hory. Novinkou byla na začátku října první výměna do rodin s maďarským Egerem.  Završila se tak společná snaha obou radnic zapojit do spolupráce měst zejména občany. První návštěva v Egeru byla velice úspěšná a předpokládám, že se osmělí i další Kutnohořané a zapojí se do těchto výměnných akcí, které mají u všech účastníků velký ohlas.

Ringsted a Kremnice
Pozvání na podzimní návštěvu Kremnice u příležitosti oslavy založení města jsme využili pro diskusi o možných dalších společných aktivitách v oblasti školství, kultury a cestovního ruchu. Je samozřejmé, že řada hostů a kolegů z partnerských měst navštívila v letošním roce i naše krásné město. Kromě již uvedených to byla zejména početná návštěva z dánského Ringstedu v rámci červnového Královského stříbření,  kdy zástupci radnice a místního muzea sbírali zkušenosti a nápady, jak vylepšit historický festival v partnerském městě.
Již nyní se připravují společné akce, které by měly zapojit další obyvatele do společných projektů. V neposlední řadě musím zmínit úspěšnou spolupráci  VOŠ-SPŠ Kutná Hora s remešským Lyceé Roosevelt a Gymnázia Jiřího Ortena  s Lyceé Clemenceau, kdy se i v letošním roce podařilo realizovat výměny studentů.

Eva Hnátková

Začátkem června byla v Remeši podepsána deklarace o další spolupráci obou měst

no images were found

 

.