Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Město Kutná Hora je zřizovatelem dvou mateřských škol. Příspěvková organizace Mateřské školy Kutná Hora, se sídlem ředitelství v Benešově ulici číslo 149, slučuje osm mateřských škol. Ředitelkou právního subjektu je Mgr. Jana Procházková. Druhou příspěvkovou organizací města je Mateřská škola Pohádka Kutná Hora, U Školky 349, kterou řídí Zdeňka Slavíčková. ……..

Pro přijímání dětí do obou uvedených právních subjektů stanoví ředitelky kritéria, která jsou určující při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí nejvyšší počet dětí stanovený pro mateřskou školu. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol ve školním roce 2014/2015 stanoví ředitelky obou příspěvkových organizací následovně: Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře v tomto pořadí: Děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, popř. se bude jednat o dítě s odkladem zahájení povinné školní docházky. Děti v pořadí podle věku, tj. od nejstaršího k nejmladšímu.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2014/2015 lze podat do příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka Kutná Hora v termínu od 1. září 2013 do 31. března 2014. Jednotlivé mateřské školy právního subjektu Mateřské školy Kutná Hora budou přijímat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v roce 2014/2015 v termínu od 1. ledna 2014 do 30. dubna 2014.

Termín přijímacího řízení v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pohádka Kutná Hora je stanoven na pondělí 7. dubna 2014. Přijímací řízení v příspěvkové organizaci Mateřské školy Kutná Hora proběhne v pondělí 5. května 2014.

Milada Nechojdomová

.