Zpráva povodňové komise města Kutná Hora k povodňové situaci ve dnech 2.6. – 4.6.2013

V důsledku dlouhotrvajících  dešťů a především v souvislosti s vydatnými srážkami v noci ze soboty na neděli se v dopoledních hodinách druhého června začala výrazně zvedat hladina přehradní nádrže Vrchlice a tím následně i tok Vrchlice. ………………………………………………………………………..

Situace se v průběhu nedělního dopoledne a začátkem odpoledne rychle měnila k horšímu a vodní tok Vrchlice velice rychle zvedal hladinu. Povodňová komise v souvislosti s tímto vývojem přijala následující opatření:

–          Strážníci městské policie neustále monitorovali tok Vrchlice od Těšitelova mlýna až do Sedlce.

–          Byla vyhlášena pohotovost pracovníků technických služeb, kteří neprodleně zabezpečili nejohroženější  místa pytli s pískem

–          Byla povolána technika, nakladač byl připraven u mostu pod Jezuitskou kolejí odstraňovat naplavené stromy

–          Byly povolány sbory dobrovolných hasičů z Malína a Poličan. Tyto sbory zabezpečovaly nepřetržitě od nedělního odpoledne až do pondělního večera most pod Jezuitskou kolejí

–          Byla povolána pohotovostní služba ČEZ, která průběžně kontrolovala stav a v případě nutnosti by provedla nutné opatření tj. vypnutí přívodu elektrické energie

–          Bylo zajištěno náhradní ubytování v SOU Teplotechna pro osoby které byly nejvíce ohroženy vodou a u nichž přicházela v úvahu evakuace

–          Městská policie byla v kontaktu s Policií ČR – tyto složky se vzájemně informovaly

–          Veškeré kroky byly průběžně konzultovány a koordinovány s HZS Kutná Hora.

V neděli ve 21.30 hodin po poradě s HZS Kutná Hora bylo upuštěno od evakuace, neboť stav toku se stabilizoval a hladina mírně klesla. Celou noc však složky dobrovolných hasičů a městské policie měly službu v nejohroženější části (okolí parku pod Vlašským dvorem ) a v případě nutnosti by bylo přistoupeno k evakuaci osob. Komise byla po celou dobu v kontaktu s přehradou na Vrchlici a své kroky přizpůsobovala vývoji na tomto vodním dílu především s ohledem na to, aby nedošlo k újmě na životech a zdraví občanů a aby byl co nejvíce ochráněn majetek.

Závěrem komise upozorňuje, že je k dispozici nepřetržitá telefonní linka 327 710 130 a 327 513 464 kam mohou občané hlásit škody vzniklé v důsledku povodní a dlouhotrvajících dešťů.

Komise by touto cestou chtěla poděkovat za spolupráci HZS Kutná Hora, Policii ČR, Městské policii Kutná Hora, Technickým službám Kutná Hora, sborům dobrovolných hasičů Malín a Poličany, pohotovostní službě ČEZ, všem občanům z ohrožených lokalit za disciplinovanost a porozumění, pekárnám Středa a restauraci Dačický za materiální pomoc.

 

V Kutné Hoře dne 5.6.2013                                                                                 Povodňová Komise Kutná Hora

 

.