Fond cestovního ruchu má pro letošek k dispozici zhruba milion korun

Na posledním zasedání v loňském roce schválili kutnohorští zastupitelé pravidla, podle kterých se v roce 2014 bude řídit činnost Fondu cestovního ruchu, zřízeného na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě. ……………………………………………………………………………………………………………………  

Jedná se o dobrovolné společenství a partnerství města, provozovatelů památkových objektů, příspěvkových organizací Středočeského kraje (GASK a ČMS) a subjektů podnikajících v cestovním ruchu, kteří sdružují finanční prostředky na zvláštním účelovém  účtu a z něj pak, na základě společně sestaveného marketingového plánu, realizují jednotnou, koordinovanou propagaci a prezentaci města.
Hlavním výkonným orgánem Fondu cestovního ruchu je správní rada, tvořená zástupcem Rady města Kutná Hora, oddělení kultury a cestovního ruchu, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, Římskokatolické farnosti Kutná Hora Sedlec, Průvodcovské služby Kutná Hora s.r.o., dále zástupcem organizací Středočeského kraje a ubytovacích zařízení. Na jednání je přítomen s hlasem poradním zástupce komise cestovního ruchu RM a občanského sdružení Kutnohorsko.cz. Správní rada zahájila svoji činnost 6. ledna.
Rozpočet Fondu cestovního ruchu pracuje v letošním roce s částkou cca 1 mil. Kč, město samotné do Fondu přináší 400 tisíc Kč a dalších více než 100 tisíc vygenerovaných z lázeňského a rekreačního poplatku. Marketingová koncepce počítá s masivní venkovní reklamou v pražském metru i s CLV plochami na nejvíce frekventovaných místech pražské metropole, s reklamou ve vlacích Českých drah, s inzercí v tištěných  i elektronických médiích  zaměřených na domácí  a zahraniční turisty, ale i s pořízením kvalitní mobilní aplikace, která usnadní a zpříjemní život turistů přímo v Kutné Hoře. Nezbytnou součástí turistického servisu jsou i mapy, které budou opět poskytovány turistům zdarma, stejně jako další informační letáky.
Fond cestovního ruchu je otevřenou organizací. Na jednání fondu mohou být přítomni po předchozí dohodě všichni, kteří mají o oblast cestovního ruchu zájem. Hlavní strategie je v koordinované a efektivní propagaci a prezentaci historického a kulturního dědictví města s následným očekávaným ekonomickým efektem, jaký může cestovní ruch do regionu přinést.

Dana Vepřková

.