NA KARLOV ZA ZVÍŘÁTKY | Kutnohorské listy

NA KARLOV ZA ZVÍŘÁTKY

Ne každý Kutnohorák ví, kde se nachází ulice Na Bělišti. Takže pro ty, kteří si nejsou jisti, malá nápověda. Je součástí městské části Karlov. Pokud pojedete z kruhového objezdu u marketu Albert směrem na ČKD, odbočíte za autobusovou zastávkou po levé ruce doleva a pokračujete v protisměru. Na začátku ulice vás barevné poutače upozorní na blízkost jízdárny, psího útulku a ranče Karlov.

Psí útulek byl vybudován před šesti lety jako společný projekt města Kutná Hora a společnosti MVE PLUS s.r.o. náhradou za původní zařízení, které muselo ustoupit výstavbě nové čističky odpadních vod. Ročně zde přijmou na dvě stovky většinou vyhozených pejsků, z nich někteří jsou dost zanedbaní. Všem je poskytnuta potřebná veterinární péče a zejména pozornost a laskavost ošetřovatelů, kteří je připravují na předání novým páníčkům. S útulkem spolupracuje řada dobrovolníků. Někteří chodí s pejsky na procházky, jiní pomáhají finančně, případně přinášejí drobné dárky. V této souvislosti je nutno zmínit a aktivitu učitelů a dětí kutnohorských škol, kteří pořádají sbírku psích pamlsků a hraček a na návštěvu pejsků nechodí s „prázdnýma rukama“.

Ranč Karlov byl vybudován v těsném sousedství psího útulku. Je určen převážně pro menší děti, které zde mohou přijít do přímého kontaktu s poníky, minioslíky, ovečkami a holandskými kozami. Součástí zařízení je i dětské hřiště. Na ranči se daří i odchovu zvířat, letos se zde narodil shetlandský poník Zeus a minioslík Luky. Oslík byl pro nedostatek mateřského mléka odchován kozím mlékem z lahve. Pro informaci: takovéto krmení musí být prováděno ve dvouhodinových intervalech a to ve dne i v noci.

Jízdárna Karlov je veřejnosti poměrně známá. V loňském roce zde byl po několika letech obnoven provoz při širokou veřejnost. Před tím však bylo nutno provést řadu oprav a úprav zejména stavebního charakteru. V současné době je zde připraveno 7 jezdeckých koní pro jezdeckou výuku dětí i dospělých zájemců. Další koně jsou k dispozici na vození dětí s vodičem. Při jízdárně působí jezdecká školička pro nejmenší děti a probíhá zde jezdecký výcvik mládeže (v letošním roce získaly první dvě dívky závodní licenci). O letních prázdninách zde uskutečnili ve čtyřech týdnech příměstský tábor pro zájemce o jízdu na koni, který získal velice příznivý ohlas u dětí i jejich rodičů. Jízdárna pořádá každoročně akce pro veřejnost, letos to bylo pohádkové odpoledne s koníky a se soutěžemi pro děti. Kromě toho zde často na objednávku vozí děti na ponících, a to i v okolí Kutné Hory.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA je název projektu , který za finanční podpory Středočeského kraje realizuje letos společnost MVE PLUS s.r.o.  Cílem projektu je vést děti (včetně předškolního věku) k vytváření pozitivních postojů k přírodě a k úctě k životu ve všech jeho formách. Na všech výše uvedených pracovištích chceme vytvářet u dětí pozitivní vztah ke zvířatům a vést je k poznání, že chov zvířat ve všech jeho formách je nedílnou součástí životního prostředí a života kolem nás. Děti se zde teoreticky i prakticky seznámí se základní péči o zvířata a s prací s nimi. Mohou si vyzkoušet základní úklid boxů pro koně a jiná zvířata, vyhřebelcovat poníky, vyčistit jim kopyta a připravit krmení. Svezení na ponících je samozřejmostí. Děti, které touží mít doma pejska, si zde mohou vyzkoušet, kolik času a péče, ale i peněz, chlupatý kamarád vyžaduje. Zájemci o účast v projektu (školky, školy, školní družiny aj.) se mohou informovat a domluvit na telefonech:

Jízdárna Karlov: vedoucí Hana Veselá, tel. 774 910 946, email: jizdarnakarlov@seznam.cz

Psí útulek + ranč Karlov: vedoucí útulku Mgr. Pavel Pallendal, tel. 730 809 299, vedoucí ranče Jiří Staněk, tel. 728 618 917

Jindřich Bartoň