Spolupráce Kutné Hory s partnerskými městy pokračovala i v roce 2015

Stalo se již jakýmsi pravidlem rekapitulovat koncem roku, co se podařilo a co je třeba zlepšit. Mohu konstatovat, že v oblasti mezinárodních vztahů a partnerství měst bude stále co zlepšovat, ale vše závisí samozřejmě na finančních možnostech města.

.
Nicméně rok 2015 můžeme považovat za úspěšný a dovolte mi tedy, tentokrát z pohledu časové posloupnosti, seznámit vás s nejdůležitějšími aktivitami s partnerskými městy.
Již koncem ledna vycestovali zástupci města do Remeše, na základě pozvání nově zvoleného pana starosty, na oslavy svátku sv. Vincenta.
Ještě v prvním čtvrtletí stihli naši basketbalisté připsat do své kroniky již čtvrté vítězství na mezinárodním turnaji „Memoriál Krystiana Michalskiego a Szymona Lysika“ v Tarnowskich Górach.
Začátkem května jsme odjeli s představiteli města do Remeše, na oslavy konce  II. světové války. Kromě mnoha pietních aktů a ocenění jak válečných veteránů, tak i současných příslušníků francouzské armády, byl připraven i velkolepý program pro obyvatele a návštěvníky města. Historické snímky z období osvobození si mohli zájemci prohlédnout přímo v ulicích. Symbolickou tečkou za bohatým programem oslav se stal působivý videomapping, který organizátoři promítali přímo na tento památník. Při této příležitosti se prezentovala všechna partnerská města Remeše ve stáncích připravených na pěší zóně v centru města. Překvapilo nás, kolik lidí projevilo o informace z partnerských měst zájem.
Koncem června zvršila první pololetí návštěva Bingenu, kam byli zástupci města pozváni na mezinárodní festival „Bingen swingt“. V jeho rámci byly v Bingenu otevřeny zahrady partnerských měst. Ta kutnohorská vznikla podle návrhu Ing. Adély Jiránkové. Dřevěná konstrukce zde umístěná je inspirována gotickým lomeným obloukem, tak běžným v Kutné Hoře. Historii dolování stříbra, která ve středověku pozvedla Kutnou Horu na druhé město českého království, evokují stříbrné žíly okrasných trav procházející jednotlivými záhony květin. Druhy trvalek vychází z typických květin českých zahrad a zahrnují například i vyhlášený „Malínský křen“. Dominantou zahrady je pravé české jablko, které spolu s vinnou révou přibližuje návštěvníkům alespoň střípek z kutnohorské krajiny.
V srpnu byli vedením města delegováni pan a paní Císařovi, jako zástupci města na Mezinárodním uměleckém workshopu partnerských měst  v Tarnowskich Górach. Ve druhé polovině roku vycestovali do zahraničí i občané města, kteří se účastní výměnných pobytů do rodin v rámci projektů partnerské spolupráce. Koncem srpna odletělo dvacet čtyři účastníků do anglického Stamfordu a začátkem října pak čtrnáct zájemců odjelo do maďarského Egeru. Jako vždy byl připraven zajímavý program v obou městech a spolupracující rodiny se o hosty vzorně staraly.
Výjezdy do partnerských měst završila účast města Kutná Hora na adventním trhu v německém Bingenu, která byla velmi úspěšná a byli jsme požádáni o účast i v roce 2016. Informační centrum zde nabízelo tradiční regionální produkty a pan Michal Hanuš předvedl své umění při úspěšném varhanním koncertu.
Nesmím zapomenout ani na Dny francouzské kultury, které se konaly koncem srpna v Kutné Hoře a proběhly v rámci oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na Listinu UNESCO. Při té příležitosti se v našem městě prezentovala Remeš nejen svou propagací tištěnou, ale i nádherným koncertem v kostele sv. Jana Nepomuckého a ochutnávkou skvělého šampaňského. Partnerskou spolupráci pak završily samotné oslavy zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO začátkem prosince, kterých se zúčastnili zástupci z partnerských měst Bingen am Rhein, Kamenec Podolský, Remeš, Stamford a Tarnowskie Góry. Věřím, že v novém roce na dosavadní úspěšnou spolupráci s partnerskými městy navážeme.

Eva Hnátková

.