Sympozium současného umění JENEWEIN – Kutná Hora 2013 je v plném proudu

Pozoruhodná sbírka výtvarného umění vzniká už třináct let v Kutné Hoře. V prostorách bývalého kutnohorského pivovaru pracuje i letos pětice výtvarníků, Ivana Lomová, Martin Kuriš, Jiří David, Roman Franta a Jiří Surůvka. Více o jednotlivých autorech se dočtete ZDE. ………………………………………………………

Výtvarná díla nevznikají v rámci sympozia nahodile. Stejně jako ten letošní, i všechny předcházející ročníky byly věnovány tématu reflexe Jeneweinova díla v současném výtvarném umění.
„Za třináct let od vzniku sympozia získala galerie více jak stovku nových sbírkových předmětů, které zůstávají majetekem města jako fyzický doklad existence tvůrčího workshopu a jsou zároveň i výpovědí o umělecké tvorbě počátku 21. století,“ poznamenal ředitel galerie Felixe Jeneweina Aleš Rezler.

Jeden z projektů Galerie Felixe Jeneweina, zaměřený na podporu současného výtvarného umění, poskytl, za více jak dekádu existence, příležitost k účasti na tvůrčím workshopu několika desítkám umělců.
„Sympozium výtvarníků v Kutné Hoře pořádané Galerií Felixe Jeneweina je již tradiční akcí, která obohacuje kulturní život města. Výtvarníci oceňují inspirující prostředí historických památek Kutné Hory i příjemnou tvůrčí atmosféru bývalého pivovaru, kde svá díla vytvářejí.  A v Kutné Hoře zanechávají díla, která zvyšují hodnotu sbírek Galerie Felixe Jeneweina,“ shrnul starosta Ivo Šanc.

(jok)

.

no images were found

.