TISKOVÁ ZPRÁVA – KUTNOHORSKÝ MAJÁLES 2017

Druhý ročník Kutnohorského Majáles, pořádaný Průvodcovskou službou Kutná Hora s.r.o. pořádaný poslední dubnovou neděli, 30. 4. 2017, přilákal na nádvoří Vlašského dvora odhadem 600 návštěvníků v průběhu celého dne. Expozice Vlašského dvoru i Muzea B navštívilo přibližně 200 návštěvníků. Největší počet návštěvníků přilákalo vystoupení kutnohorských dětí z DDM Dominik, které svými tanečními kreacemi roztančily celé nádvoří. Na účinkující se přišli podívat jejich rodiče, sourozenci a prarodiče, stejně jako jejich spolužáci se svými rodinami a přátelé. Podpora vystupujících ze strany rodin byla předpokládána, avšak velmi příjemným překvapením byl projevený entuziasmus zahraničních turistů, kteří si program na nádvoří pochvalovali a taktéž užívali.

V rámci programu vystoupily dětské pěvecké sbory ze Základní umělecké školy Kutná Hora – DPS Koťata a DPS Muscina, kapela Kůzle, folková skupina Richenza a děti z kroužků DDM Dominik. Pro účinkující byly připraveny drobné odměny od společností Unikom, města Kutná Hora a Průvodcovské služby Kutná Hora. O zahájení slavnosti se postarala místostarostka města, Zuzana Moravčíková, společně s pěveckým sborem Koťata pod vedením Beaty Peterkové Kotyzové, za klavírního doprovodu Jitky Krtilové. Po nich se na pódiu představila kapela Kůzle s připraveným čarodějnickým programem hudebně tanečních písní. Děti mohly pod pódiem tancovat za velké podpory Roziny a Čertiska, postav z pověstí kutnohorských. Jejich snahou bylo nalákat děti na probíhající soutěž Majálesový pětiboj o krásné ceny, dodané společností U. T. C. Properties, Bobová dráha Kutná Hora a Unikom. K Rozině a Čertisku se přidali ještě Kostlivec, Libuše a mnich Antoň, kteří dětem pokládali kvízové otázky a pohybové úkoly. Každý soutěžící si po splnění úkolů odnesl kousek ze sladkého pokladu střeženého mnichem Antonem. Odpolední program zahájil Pěvecký sbor Muscina opět ze ZUŠ Kutná Hora pod vedením Jana Drahoty a klavírního doprovodu paní ředitelky Kateřiny Fillové. Po nich roztančil nádvoří Dům dětí a mládeže Dominik přes taneční vystoupení dětí od nejmenších po nejstarší. V další části programu došlo na vyhlášení Majálesového pětiboje, předání krásných cen a volbu královny a princezny Majáles 2017. Příjemnou tečku za celým dnem udělala folková kapela Richenza se svým hudebním koncertem.

Během dne nechybělo drobné občerstvení, malování dětem na obličej, kosmetické poradenství z Mary Kay, tanečky, drobné pohybové úkoly a především zábava.

Kutnohorský Majáles se konal za podpory města Kutná Hora a partnerů: KH Tebis s.r.o.; Kutnohorská bobová dráha s.r.o.; Městské lesy a rybníky spol. s.r.o.; MuzeumB; UNIKOM, a.s.; U.T.C. Properties s.r.o. Děkujeme za spolupráci všem partnerům, všem účinkujícím a těšíme se na další ročník oslav kutnohorského jara.


Autoři fotografií:

Jakub Skýva (1,66,67,68,69,70);
Lucie Mašínová (2,7,8,10,13,16,44,45,46,47,53);
Aneta Nedvědová (3,4,6,9,21,31,32,35,36,38,39,40,43,58,59);
Andrea Kapounková (5,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,37,41,42,48,49,50,51,52,54,55,56,57,60,61,62,63,64)

no images were found