Pojďte a prohlédněte si památky zdarma

Ve dnech 8. a 9. září se v Kutné Hoře konají Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD). V těchto dnech se v našem městě i v jeho okolí otevírají veřejnosti zdarma, za dobrovolné vstupné či za snížené vstupné nejzajímavější památky, budovy, objekty a kostely včetně těch, které jsou jinak nepřístupné. Cílem této akce je zpřístupnit, většinou zdarma, co nejvíce zajímavých a výjimečných památkových objektů a tak poznat historii a najít cesty k našim předkům.

Kam se budeme moci podívat?

Kutná Hora je proslavená hlavně gotickými památkami, ale nejen ty budou pro milovníky historie zpřístupněny bez obvyklého vstupného. Z největších a tradičních lákadel jmenujme chrám sv. Barbory. V letošním roce bude také možné spatřit vnitřní prostor Kamenné kašny. Velmi zajímavým objektem je kostel sv. Bonifáce v části Lochy u Čáslavi. Tato raně gotická stavba pochází z 13. století. Torzo objektu u jihozápadního nároží kostela bývá považováno za pozůstatky předrománského centrálního kostela. Pod kostelem se nachází jeskyně a zbytky okrouhlé stavby.

Bývalá židovská synagoga

Za návštěvu stojí objekt bývalé židovské synagogy ve Smíškově ulici v Kutné Hoře, která byla v nedávné době obnovena. Budova nové synagogy je vůbec první kutnohorskou stavbou, kterou moderna vstoupila do historického prostředí města. Projektantem synagogy, kombinující modernu s novobarokním stylem reagujícím na protější barokní jezuitskou kolej byl Bohuslav Moravec (1860 – 1921), talentovaný místní architekt. Kutnohorská synagoga je rovněž dokladem rozmachu zdejší židovské náboženské obce, která dosáhla svého vrcholu právě kolem roku 1900, kdy ve městě žilo nejvíce Židů (celkem 224). Za kulturní památku byla prohlášena v roce 2015. V současnosti je tento objekt ve vlastnictví Náboženské obce Církve československé husitské.

Procházka městem s průvodcem

Velice zajímavou celoměstskou akcí je komentovaná prohlídka města. Účastníci vychází s kostýmovaným průvodcem od Vlašského dvora a uličkami města, kolem nejvýznamnějších památek se za hodinu a půl dostanu ke chrámu sv. Barbory.

Během dnů EHD je zvýhodněné vstupné 75,- Kč, sraz zájemců je na nádvoří Vlašského dvora ve 12:00, 14:00 a 16:00 hod.

Garantem Město Kutná Hora

Lokálním garantem EHD je Město Kutná Hora. Vybírá objekty, které budou reprezentovat naše město na této akci, v některých z nich jsou připravené speciální doprovodné programy a výstavy. Návštěvníci je snadno objeví podle vyvěšené modré vlajky, v jejím středu svítí kruh ze žlutých hvězd a v něm bílé obrysy věží.

Podrobné informace jsou k dispozici na www.historickasidla.cz a také v Informačním centru v Sankturinovském domě na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Dny evropského dědictví 2018 v Kutné Hoře

Chrám sv. Barbory

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 9:00 – 15:00

Vstupné: zdarma

Kostel sv. Jakuba

Otevřeno
8. 9. 10:00-12:30, 13:00 – 17:00
9. 9. 10:30 – 13:00

Vstupné: zdarma

Kostel Matky Boží Na Náměti

Otevřeno
8. 9. 10:00-12:30, 13:00 – 17:00
9. 9. 10:00-12:30, 13:00 – 17:00

Vstupné: zdarma

Kostel Nejsvětější Trojice

Otevřeno
8. 9. 12:00 – 16:00
9. 9. 12:00 – 16:00

Vstupné: zdarma

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 18:00
9. 9. 10:00 – 15:00

Vstupné: zdarma

Kaple Božího těla

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 9:00 – 18:00

Vstupné: zdarma

Hrádek

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 9:00 – 18:00

Vstupné: I. okruh – snížené (35/20,- Kč) 

Kamenný dům

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 9:00 – 18:00

Vstupné:
I. okruh – snížené (25/15,- Kč)      
II. okruh –  snížené (20/10,- Kč)

Tylův dům,
Tylova ul., č. p. 507

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 16:00

Vstupné: 1,- Kč

Klášter řádu sv. Voršily

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 17:00

Vstupné: dobrovolné

Jezuitská kolej

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 18:00
9. 9. 10:00 – 18:00

Vstupné: plné / 1,- Kč

Vlašský dvůr

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 9:00 – 18:00

Vstupné: snížené (30,- Kč)
– Muzeum B: 
snížené (70/50,-Kč) 

Spolkový dům,
Lierova ul., č. p. 146

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 18:00

Vstupné: zdarma

Sankturinovský dům,
č. p. 377

Otevřeno
Alchymistická dílna
8. 9. 9:00 – 18:00
– snížené (30/20,-Kč)

Galerie F. Jeneweina
9:00-12:00, 12:30–17:00
– snížené (20/10,-Kč)

Dačického dům,
Komenského n., č. p. 41

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 18:00
9. 9. 10:00 – 18:00

Vstupné: snížené (50/25,- Kč)

Kamenná kašna

Otevřeno
8. 9. 11:00 a 14:00
9. 9. 11:00 a 14:00

Vstupné: zdarma

Refektář Sedleckého kláštera a Muzeum tabáku, Sedlec

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 17:00
9. 9. 9:00 – 17:00

Vstupné: zdarma

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, Sedlec

Otevřeno
8. 9. 9:00 – 18:00
9. 9. 10:30 – 18:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Vavřince, Kaňk

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Štěpána, Malín

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Bývalá židov. synagoga, Smíškovo n.

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
9. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Vavřince, Církvice

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Jakuba, Církvice

Otevřeno
8. 9. 10:00 -12:00, 13:00 – 16:00
9. 9. 10:00 -12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Grunta

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 14:00

Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Bonifáce, Čáslav – část Lochy

Otevřeno
8. 9. 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00

Vstupné: dobrovolné

Zpracování: Věra Žáčková, Petr Válek

Zavřít menu