Pozvánka: Putovní výstava České inspirace představí fotoprůsvity Miroslava Kovala

Významným společným projektem svazku obcí Česká inspirace je již mnoho let putovní výstava, která během jednoho roku navštíví všech osm členských měst sdružení. V září se tak budete moci seznámit ve Spolkovém domě s pozoruhodnými fotografiemi Miroslava Kovala.  …………………………………………………………..

V roce 2013 bude putovat komorní výběr fotoprůsvitů Miroslava Kovala z let 1979 – 2012. Fotograf, malíř, kreslíř, kurátor a typograf Miroslav Koval vždy hodně kreslil. Vyjadřuje se především tušovou kresbou, dříve i malbou, fotografií a fotoprůsvity. Věnuje pozornost přírodě, rytmům a zákonům pobytu v ní.

„Obklopoval jsem se nalezenými přírodninami. Ale vodu, tu tekoucí i v bezpočtu proměn sněhu a ledu, symfonii větrem rozvlněné trávy, stvoly vzpřímené k nebi a jindy nepohodou těsně přibité k zemi, to všechno jako záznamy přírodních dějů v prolínání velkého s malým nosil jsem si domů na fotografiích,“ vzpomíná Koval a pokračuje:“Teprve po letech mne nezávisle na sobě Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili, abych je spolu s kresbami vystavoval a potvrdil tak jejich shodné směřování. Víc, než motivem, je obojí jeho prostorovým rytmem a niterným řádem. Nejde mi ani tolik o umění, to je jen prostředkem hlubšího dotyku s přírodou. A v duchu Boštíkova výroku, že „není tma a světlo, jen více nebo méně světla“, není ani protikladu bezprostředně viděné, reálné přírody a odtažité, zdánlivě abstraktní polohy výpovědi. Jedno plynule přechází ve druhé a liší se snad jen mírou zobecnění bytostně prožívané skutečnosti.“

Je až symbolické, že výstava zahajuje svoje putování v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. Připomeňme, že dále putuje do Poličky a poté do nedaleké Litomyšle. Zde se stane součástí festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl a bude jí patřit jeden z nejkrásnějších výstavních prostorů – výstavní sál Zámeckého pivovaru. V létě se fotoprůsvity Miroslava Kovala zastaví v Hradci Králové a Chebu, na podzim ve Spolkovém domě Kutné Hoře, Třeboni a svoje putování zakončí v Telči.

(tz)

5. – 20. 9. MIROSLAV KOVAL – FOTOPRŮSVITY (1979 – 2012), Spolkový dům – výstavní sál. Putovní výstava České inspirace.

 

Koval

 

.