Zahajovací koncert Operního týdne v Kutné Hoře se konal za účasti světoznámé operní pěvkyně Evy Randové

Koncertním večerem „Operní hvězdy budoucnosti“ byl 16. června v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře zahájen již 22. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Záštitu nad festivalem, který se koná za finanční podpory Stč. kraje a města Kutné Hory, převzali hejtmanka Stč. kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a starosta Kutné Hory ing. Josef Viktora. „S prvním festivalovým večerem své jméno spojili radní města Kutné Hory RNDr. Ivo Šanc, který festival dlouhodobě podporuje a světově proslulá pěvkyně, držitelka ocenění Kammersӓngerin, Eva Randová.  Pro dnešní večer se stala patronkou našich mladých talentů,“ řekla v úvodních slovech Karolína Hromádková a přivítala řadu dalších významných hostů, mezi kterými byl i ředitel Mezinárodního pěveckého centra Antonína Dvořáka v Karlových Varech pan Alois Ježek.  „Děkuji paní Karolíně Hromádkové a panu dirigentu Drsovi za celoživotní dílo, které v Kutné Hoře provádějí a také za podporu mladých pěvců,“ řekla světoznámá pěvkyně Eva Randová.

Operní týden pokračuje dalšími koncertními večery: 19. 6. od 20.00 hodin Noc s lehkou múzou v horních zah

radách GASK, 21. 6. od 20.00 hod. KrisKros a Capella v zasedací síni Vlašského dvora,  24. 6. od 21.00 hod. Giacomo Puccini – Madama Butterfly – rajská zahrada bývalého cisterciáckého kláštera v Kutné Hoře – Sedlci (areál Philip Morris ČR a.s.). Více na www.opernityden.cz   -pra-