Kutná Hora zavádí parkoviště s parkovacím kotoučem

Motoristé pozor! V průběhu listopadu dojde na území města Kutné Hory k instalaci nových svislých dopravních značek „IP13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem“, z citace zákona vyplývá, že: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a…

Gastro služby ve sportovní hale Klimeška jsou zajištěny, kutnohorští radní vyhlásili vítěze výběrového řízení

Rada města vyhlásila jako vítěze výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška pro provozování gastroslužeb společnost Přítocká s.r.o., se sídlem Přítokách a schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor, konkrétně bufetu vlevo v přízemí a snídárny…

Správa hřbitova spolupracuje s NPÚ na návrhu prohlášení šestnácti náhrobků za kulturní památku

Na základě podnětu vedoucího správy hřbitova Josefa Krause byl upřesněn a doplněn výběr umělecky nebo uměleckořemeslně nejhodnotnějších náhrobků k návrhu na prohlášení za kulturní památku. Výběr šestnácti náhrobků byl schválen hodnotitelskou návrhovou komisí Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních…