Zlatá varečka a Zlaté zrnko Kutnohorska 2018

Hledáme nejlepší restauraci a kavárnu ve městě.

Chci hlasovat

Vznik regionálního integračního centra v Kutné Hoře

V Kutné Hoře vznikne od září 2018 Centrum pro podporu integrace cizinců, služba zajišťující odborné sociální poradenství, právní poradenství, tlumočení a další návazné služby pro cizince, kteří již legálně pobývají na území našeho regionu. Sídlit bude v objektu Ministerstva zemědělství v…

Změna tarifu na linkách městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v platnosti od 1.8.2018 – přeprava seniorů od 70 let zdarma

Změna tarifu na linkách městské autobusové dopravy v Kutné Hoře v platnosti od 1. 8. 2018 - přeprava seniorů od 70 let zdarma. Senioři, kteří budou uplatňovat přepravu na spoji MAD zdarma, se musí řidiči prokázat platným občanským průkazem nebo senior průkazkou s fotografií. Senior průkazku…

V někdejším sídle králů zavládl stavební ruch,  park pod Vlašským dvorem bude uzavřen zřejmě od srpna

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře byla v červnu zahájena. Krátce po předání staveniště pracovníci dodavatelské firmy zahájili kompletní zateplování půdních prostor. Z přistaveného nákladního vozu vedla trubice, která dopravovala speciální izolační vatu až do nejvyššího patra. „Po dokončení těchto…

Rada schválila vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor – gastro služeb ve sportovní hale Klimeška. Uzávěrka 13. srpna

Kutnohorští radní schválili vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostor sloužících k podnikání - gastro služeb ve sportovní hale Klimeška. Konkrétně se to týká bufetu vlevo v přízemí, stolků před bufetem a snídárny v I. patře. "Majetkové oddělení nechalo zpracovat odhady.…

Na přepážkách registru řidičů odbaví denně až 150 žadatelů

Zvýšený nápor na přepážkách evidují v těchto dnech pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora. „V úřední dny je odbavováno až 150 žadatelů o vydání řidičského průkazů. Zvýšený počet žadatelů registrujeme I na přepážkách registru vozidel," uvedl Ing. Jaromír Ďoubal, vedoucí odboru dopravy…