V červnu proběhnou další svozy odpadu „z ulice”

Dle harmonogramu svozu tříděného odpadu „z ulice“ v roce 2018 bude probíhat v červnu mobilní svoz rostlinného odpadu z ulic dle městských čtvrtí:

18.6. – Vnitřní město, Vrchlice, Hlouška, Šipší, Karlov

19.6. – Žižkov, Kaňk

20.6. – Sedlec, Malín, Neškaredice, Perštejnec, Poličany

Pro tento svoz mohou občané den před svozem, připravit na místo svých sběrných nádob rostlinný odpad – plevel, listí, proutí z ořezaných stromů, keřů a živých plotů. Pro tento svoz zabalte odpad tak, aby jej bylo možné snadno uchopit a naložit, nejlépe do pytlů. Odpad v pytlích nesmí být shnilý. Pokud nebudou splněny uvedené pokyny, nebude odpad svezen!

Rostlinné odpady lze po celý rok odkládat do sběrného dvora v ulici Zelenkova nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích. Občané mají možnost v rámci poplatku za odpady využít svoz hnědé sběrné nádoby na rostlinné zbytky. Nádobu lze zakoupit ve sběrném dvoře.

Děkujeme všem co třídí odpad. Stále se nám daří zvyšovat množství využitelných složek – papír, plast, sklo, nápojový karton, kovové obaly, rostlinné odpady, jedlý olej z domácnosti, textil a drobné elektrozařízení.

Více informací na stránkách Města Kutná Hora www.mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje/Odpadové hospodářství.

Kateřina Hladíková, MěÚ Kutná Hora