Dopravní uzavírka panelové vozovky od ulice Táborská

Ode dne  27. března 2013  do dne 30. dubna 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu vybudování nového kanalizačního řadu včetně přípojek zcela uzavřena panelová vozovka od křižovatky s ulicí Táborská (viz mapka). Objížďka není stanovena.

 

.