Kutnohořané v loňském roce vytřídili více odpadu

V Kutné Hoře se v minulém roce vytřídilo zase o něco více odpadu. Město se v soutěži „My třídíme nejlépe” umístilo na 9. místě, předehnalo třeba sousední města Kolín nebo Čáslav. Nejvíce se třídí v Říčanech.

Děkujeme občanům, kteří v loňském roce třídili odpad a přispěli k devátému místu v soutěži měst s názvem „My třídíme nejlépe“. V soutěži je hodnoceno množství vytříděných využitelných složek ve dvaceti středočeských městech s počtem obyvatel nad 10 tisíc.

Do barevných kontejnerů v ulicích města mohou občané třídit papír, plast, nápojový karton, sklo, kovové obaly, jedlé oleje, textil a drobné elektro. Oproti loňskému roku jsme ve městě vytřídili více odpadu a tím jsme snížili množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. Třídění odpadu má smysl!

Město Kutná Hora podporuje projekt nevyhazujto.cz, kde může kdokoliv nabídnout své nepotřebné věci zdarma nebo za odvoz a tím předejít vzniku odpadů.

Upozorňujeme podnikatele, kteří mají uzavřenou smlouvu s městem o využití systému zavedeného městem pro nakládání s odpadem, aby nezapomněli uhradit roční poplatek.

Více informací na stránkách Města Kutná Hora www.mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje/Odpadové hospodářství.

Kateřina Hladíková, MÚ Kutná Hora