Kutnohorští zastupitelé schválili rozpočet na následující rok

Týden před Štědrým dnem schválili zastupitelé rozpočet města Kutná Hora na rok 2014. Příprava trvala, jako každoročně, již od letních měsíců, rozpočet prošel dvakrát finančním výborem a byl diskutován na pracovním setkání zastupitelů. Rok 2013 skončil přebytkem. ……………………………………………………

Zřejmě také proto se návrh rozpočtu tentokrát setkal s větším uznáním i v řadách opozice a svými hlasy jej podpořilo devatenáct zastupitelů (oproti 14 – ti hlasům v roce 2012).
Základní fakta: Příjmy celkem 359 mil., výdaje celkem 381 mil. , z toho provozní výdaje 322 mil. a investiční výdaje 59 mil.  Záporné saldo příjmů a výdajů je kryto financováním ve výši 22 mil. Na financování záporného salda příjmů a výdajů se podílí nový účelový úvěr ve výši 16 mil. korun na mimosoudní vyrovnání v kauze Nemocnice Kutná Hora a dále zapojení zůstatku běžného účtu z minulého roku. A co je to zapojení zůstatku z minulého roku? Město si mohlo v polovině prosince,  před schvalováním rozpočtu, dovolit předpoklad, že bude mít v závěru roku na účtech 25 až 30 mil. korun. Vždyť v průběhu celého roku 2013 se zůstatky na účtech pohybovaly pouze v kladných číslech (40 až 50 mil. Kč), takže za celý rok 2013 nebyl ani jediný den čerpán kontokorentní úvěr.
Rok 2013 se tak po roce 2012 stane již druhým rokem s výrazným přebytkovým hospodařením Města.  Věřme, že tento pozitivní trend udržíme i v r. 2014.

(jf)

.