Radní odsouhlasili dopracování studie nové knihovny Na Náměti

Na prvním letošním zasedání odsouhlasili kutnohorští radní zadání dopracování studie bývalé ZŠ J. A. Komenského Na Náměti na knihovnu. Stávající prostory kutnohorské Městské knihovny již delší dobu nevyhovují požadavkům a původně uvažovaná výstavba nového objektu v místě nynějšího autobusového nádraží není v dohledné době reálná. ………………………………………

Město proto uvažuje o přesunutí knihovny do budovy bývalé školy J. A. Komenského v ulici Na Náměti. Vypracováním studie byl pověřen architekt Jiří Krejčík. Studii v základních obrysech představil kutnohorským zastupitelům i veřejnosti na říjnovém veřejném shromáždění ve Vlašském dvoře. Nyní nastal čas na další kroky.
„Architekt Krejčík by v práci na studii pokračoval a dokončil ji. Studie by měla zejména řešit zasazení budovy do prostředí v ulicích Na Náměti a Krupičkova, tedy bezprostřední okolí. Dále by se řešily například otázky úprav, nebo změn územního plánu a parkování vozidel,“ vysvětlil kutnohorský starosta Ivo Šanc.
Cenová nabídka na dokončení studie zněla na dvě stě tisíc korun.
„Rada pověřila Odbor investic jednáním o snížení této ceny,“ doplnil starosta.
Dokončení studie je jedním z postupných kroků, které by měly vyvrcholit tím, že by Kutná Hora získala nové prostory pro Městskou knihovnu, které by si tato instituce, vzhledem k neustále stoupajícímu zájmu o její služby, jistě zasloužila.

(jok)

.