Ve Vlašském dvoře panuje stavební ruch, revitalizace postoupila do kanceláří původního stavebního úřadu

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr pokračuje. „Křídlo, kde sídlí starosta, tajemník a sekretariát je už zpátky obydleno. V současné době  se pokračuje intenzivně v kancelářích původně stavebního úřadu. Byly demontovány podlahy, proraženy nové dveře a zahájena výměna inženýrských sítí.…