Žádost o spolupráci: Reklamovat nedoručení Kutnohorských listů lze do dvou pracovních dnů od ukončení distribuce

Vážení občané, distribuce listopadového vydání Kutnohorských listů, kterou zajišťuje Česká distribuční a.s., probíhá v termínu od 29. do 31. října. Dle platných obchodních podmínek této společnosti můžeme nedoručení výtisku do domovní schránky reklamovat POUZE DO DVOU pracovních dnů od ukončení distribuce. Prosíme…

Kutná Hora zavádí parkoviště s parkovacím kotoučem

Motoristé pozor! V průběhu listopadu dojde na území města Kutné Hory k instalaci nových svislých dopravních značek „IP13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem“, z citace zákona vyplývá, že: Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a…

Gastro služby ve sportovní hale Klimeška jsou zajištěny, kutnohorští radní vyhlásili vítěze výběrového řízení

Rada města vyhlásila jako vítěze výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška pro provozování gastroslužeb společnost Přítocká s.r.o., se sídlem Přítokách a schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor, konkrétně bufetu vlevo v přízemí a snídárny…