V Kutné Hoře přibyly díky Asekolu zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad

Díky společnosti ASEKOL byly vybudovány na území města Kutná Hora dvě nové zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad. Nové zpevněné plochy pro kontejnery na tříděný odpad vznikly v Poličanech a v Masarykově ulici. Společnost  ASEKOL a.s.  přispěla na vybudování zpevněných ploch stanovišť částkou 20 000 Kč.

.
Tato nezisková společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Díky jim tak máme možnost předat k recyklaci televize, počítače, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky. Nyní jsme za jejich přispění zlepšili vzhled stanovišť, kde jsou umístěny nejen červené kontejnery Asekolu, určené ke sběru drobného elektrozařízení, ale i kontejnery na třídění papíru, plastu, nápojových kartonů a skla.

Kateřina Hladíková, odbor investic – technické oddělení

.