Zastupitelé se sejdou v úterý 30. ledna

V úterý 30. ledna 2018 se sejdou městští zastupitelé na svém pravidelném zasedání. Na programu mají například projednání dotace pro Nadaci „Kutná Hora-památka UNESCO” nebo návrh na připojení města ke kampani „Vlajka pro Tibet”. Zasedání se koná od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Účast veřejnosti vítána.

Program:

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Zaslané materiály

  1. Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Rozpočtové opatření KAN č. 1

1/02 Tvorba, čerpání a zásady soc. fondu na rok 2018

1/03 VPS – dotace pro Nadaci „Kutná Hora-památka UNESCO“

1/04 Zápis osadního výboru

1/05 Odměna za výkon funkce členům ZM

1/06 Připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“

1/07 Navýšení nákladů města na odpadové hospodářství

  1. Materiály ekonomického odboru

2/01 OZV č. 1/2018 o změně vyhlášky č. 8/2015

2/02 Návrh na rozpočtové opatření EKO č. 3 – 6

2/03 Konečná úprava rozpočtu

2/04 Zápis Finančního výboru ZM

  1. Materiály správy majetku

3/01 Prodej části pozemku v k.ú. Malín (p. Mejstřík)

3/02 Prodej části pozemku v k.ú. Neškaredice (man. Vokálkovi)

3/03 Prodej pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Lučivňákovi)

3/04 Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi)

3/05 Prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře

3/06 Prodej domu č.p. 71 v ul. Táborská, Kutná Hora (spol. Ambition)

3/07 Prodej budovy bývalé ZŠ č.p. 167 s pozemky v k.ú. Malín formou VŘ

3/08 Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM

  1. Materiál odboru památkové péče, školství a kultury

4/01   VPS na činnost organizací v roce 2018 – kultura

4/02   VPS na činnost organizací v roce 2018 – sport

4/03   VPS na činnost organizací v roce 2018 – vzdělávání

4/04   Granty – vzdělávání a volný čas – rozdělení prostředků pro rok 2018

4/05  Granty – sport – rozdělení prostředků pro rok 2018

4/06 Granty – kultura + CALENDARIUM CUTHNA – pro rok 2018

  1. Materiál odboru investic

6/01 Sportovní hala Klimeška – výstavba tréninkové haly

6/02 Rozpočtová opatření OI č. 01

6/50  Vybudování mikrozápor. pažení na poz. par.č. 3775 v ulici Za Barborou

  1. Materiály odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Rozdělení dotací z rozpočtu města na sociální účely pro rok 2018

7/02 Financování příspěvku pro pečovatelskou službu na rok 2018

  1. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

VI. Různé

VII. Závěr

Ing. Josef Viktora, starosta města

za správnost: Pavla Tivodarová, odd. zastupitelských orgánů