Dopravní omezení v ulici V Zahradách

  1. Místní komunikace :      V Zahradách  v  Kutné Hoře části Šipší  
  2. Uzavřený úsek:             komunikace V Zahradách od křižovatky s ul. Lučanská  po čp. 267
  3. Rozsah uzavírky:          úplná
  4. Termín uzavírky:           od 11.06.2018 do 20.06.2018
  5. Objížďka:                       je vedena po přilehlých místních komunikacích-ul. Lučanská, Sběrná a Viničná
  6. Důvod:                           výkopové práce – zřízení plynovodní přípojky