Dopravní uzavírka Na Stříbrníku

Ode dne 1. února do 5. února 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu výstavby kanalizačních přípojek zcela uzavřena ulice Na Stříbrníku od křižovatky se silnicí III/03321 ul. Čáslavská po místní komunikaci K Jakubu (viz mapka). Objížďka není stanovena.