Dopravní uzavírka ulice Na Spravedlnosti v Kutné Hoře

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu pokládky potrubí horkovodu bude ve dnech 24. a 25. března 2014 úplně uzavřena část ulice Na Spravedlnosti v městské části Karlov. Uzavřen bude úsek od křižovatky se silnicí III/03321 po křižovatku s místní komunikací V Lipkách. Objížďka není stanovena. Mapka.

 

.