Dopravní uzavírka ulice Na Vrchách v Kutné Hoře – Sedlci

Ode dne 1. července 2013 do dne 31. srpna 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu opravy povrchu komunikace úplně uzavřena místní komunikace Na Vrchách v Kutné Hoře – Sedlci (viz orientační mapka). Objížďka není stanovena.

 

.