Informace z MÚ – nabídka pronájmů

Nebytové prostory a prostory sloužící podnikání

Výběrové řízení č. SN 29/17 na pronájem prostor sloužících podnikání v Kutné Hoře, ul. Mincířská, čp. 107. Hlavní prostor je o výměře zhruba 68 m2, ostatní prostory zhruba 36 m2. Minimální roční cena za pronájem je ve výši 150 000 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 4.12.2017 ve 14:00 pod odkazem „úřední deska“ hod.

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v  I. patře budovy čp. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín, za roční nájemné ve výši 6.000 Kč (+ paušál za služby 2.000 Kč/rok). Účel užívání předmětu nájmu: klubovna. Žadatel musí být partner projektu, místní spolek nebo organizace, jejíž aktivity jsou ve veřejném zájmu, a které nerealizují zisk. Nabídky lze podat písemně do 10:00 hod. dne 28.2.2018.

Bytové jednotky

Výběrové řízení č. SN 27/17 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 3, ul. Puškinská, č.p. 651 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + kk a výměře zhruba 55 m2. Cena měsíčního nájemného je 2 601 Kč Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 4.12.2017 ve 13:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 28/17 (pro uchazeče dle sociální potřebnosti) na pronájem bytu č. 7, ul. Puškinská, č.p. 657 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + 1 a výměře zhruba 65 m2. Cena měsíčního nájemného je 2 945 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 4.12.2017 ve 13:00 hodin.

Celá znění výběrových řízení a záměru jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170)