Město Kutná Hora pronajme byty a klubovnu

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v  I. patře budovy čp. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín, za roční nájemné ve výši 6.000 Kč (+ paušál za služby 2.000 Kč/rok). Účel užívání předmětu nájmu: klubovna. Žadatel musí být partner projektu, místní spolek nebo organizace, jejíž aktivity jsou ve veřejném zájmu, a které nerealizují zisk. Nabídky lze podat písemně do 10:00 hod. dne 28.2.2018.

Bytové jednotky

Výběrové řízení č. SN 01/18 (dražba nájemného) na pronájem bytu č. 2, ul. Tylova, č.p. 388 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + kk a celkové ploše zhruba 74 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 7 100 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 14.2.2018 ve 14:00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 02/18 (dražba nájemného) na pronájem bytu č. 3, ul. Kollárova, č.p. 590 v Kutné Hoře, o velikosti 2 + kk a celkové ploše zhruba 57 m2. Cena minimálního měsíčního nájemného je 6 800 Kč. Uzávěrka přihlášek je dne 14.2.2018 v 15:00 hodin.

Celá znění výběrových řízení a záměru jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170)