Gastro služby ve sportovní hale Klimeška jsou zajištěny, kutnohorští radní vyhlásili vítěze výběrového řízení

Rada města vyhlásila jako vítěze výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška pro provozování gastroslužeb společnost Přítocká s.r.o., se sídlem Přítokách a schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor, konkrétně bufetu vlevo v přízemí a snídárny v I. patře.

Jak připomenul starosta Kutné Hory Ing. Josef Viktora, předchozí první kolo výběrového řízení na provozování gastroslužeb v nové sportovní hale bylo ukončeno bez vyhlášení vítěze a to z důvodu nezájmu. Původní cena za měsíční pronájem, stanovená na základě znaleckého posudku, ocenění majetku a stávajícího vybavení, byla ve výši 39.600 Kč. S ohledem na to, že hala ještě není dostavěna, rozhodli kutnohorští radní vyhlásit nové výběrové řízení s nájmem sníženým o polovinu.  –pra-