Gastro služby ve sportovní hale Klimeška jsou zajištěny, kutnohorští radní vyhlásili vítěze výběrového řízení

Rada města vyhlásila jako vítěze výběrového řízení na pronájem prostor sloužících podnikání v budově sportovní haly Klimeška pro provozování gastroslužeb společnost Přítocká s.r.o., se sídlem Přítokách a schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu prostor, konkrétně bufetu vlevo v přízemí a snídárny…