Z redakční pošty

Do redakce Kutnohorských listů jsme dostali dopis od Vladimíra Vašáka. Popisuje neutěšenou situaci na Dolním Žižkově.

„Málokdo ví, že nenápadná ulice Na Bylance je se svou délkou okolo 1,7 km pravděpodobně nejdelší ulicí v Kutné Hoře, ačkoliv velkou její částí prochází lesem podél potoka Bylanky. Nyní je již více jak rok tahle „ulice“ neprůjezdná a neprůchodná. Jediný přístup v tomto směru vedoucí po mostku přes potok je totiž označen zákazem vstupu,“ uvádí ve svém dopise s tím, že značky nikdo nerespektuje a nadále je mostek bez zábran používán. Bydlí nedaleko a zatím si nevšiml nikoho, kdo by se před můstkem otočil a použil jiné cesty. „Nechcete-li obcházet půl Žižkova, jinudy to ani nelze, ledaže by se chtěl člověk brodit nebo přeskakovat potok. Navíc brod v blízkosti patřící soukromému majiteli je pro auta i chodce zatarasen a opatřen upozorněním o zákazu vstupu na pozemek.“

Na situaci jsme se zeptali Dobroslava Vepřka z technického oddělení a ten nám k tomu řekl:Po provedené revizi mostku bylo výsledkem posouzení stavu jeho uzavření pro veřejnost. Nosná konstrukce mostku je bohužel v havarijním stavu. Město v této době stále prověřuje možnosti řešení jeho opravy. Nabízí se varianta celkové rekonstrukce stávajícího mostku nebo jeho úplné odstranění a výstavba nového, oboje varianty jsou však velmi nákladné a pohybují se v řádech stovek tisíc korun. O výsledku jednání budeme veřejnost informovat.“

Příspěvek pana Vašáka přinášíme v plném znění: 

Mostek

Při vycházkách z Dolního Žižkova do přírody se poslední rok můžeme setkat s problémem, jak se tam dostat. Vydáme-li se totiž proti proudu Bylanky, pak narazíme na obtížně řešitelný problém, kdy nás hned na počátku vycházky zastaví dopravní značka. Málokdo ví, že nenápadná ulice Na Bylance je se svou délkou okolo 1,7km pravděpodobně nejdelší ulicí v Kutné Hoře, ačkoliv velkou její částí prochází lesem podél potoka Bylanky. Nyní je již více jak rok tahle „ulice“ neprůjezdná a neprůchodná. Jediný přístup v tomto směru vedoucí po mostku přes potok, je totiž označen zákazem vstupu.

Jeho majitel, povodí Labe, tím řeší pravděpodobně špatný technický stav mostku, který nevyhovuje ani bezpečnému vstupu, ostatně nic jiného, než pěší člověk se na mostek vzhledem k jeho šířce ani nedostane. Pro představu nemístních upřesňuji, že se nejedná o lávku typu té v Tróji, tento přechod je metr dvacet nad vodou o hloubce asi 5 cm.

Situace nyní vypadá tak, bydlím nedaleko, že jsem se zatím nevšiml nikoho, kdo by se před můstkem otočil a použil jinou cestu. Nechcete-li obcházet půl Žižkova, jinudy to ani nelze, ledaže by chtěl člověk brodit nebo přeskakovat potok. Navíc brod v blízkosti patřící soukromému majiteli, je pro auta i chodce zatarasen a opatřen upozorněním o zákazu vstupu na pozemek.

Co se tedy značkami vyřešilo? Majitel mostku, aby byl krytý před případnými problémy, nakoupil a umístil značky, které nikdo nerespektuje a dále se mostek bez zábran používá. Většina lidí si patrně značek ani nevšimne. Bohužel ale vidím minimálně dva momenty, které stojí za zmínku. Tím prvním je, že díky tomu zůstane ještě dlouho mostek v pravděpodobně havarijním stavu, aniž by se naplánovala jeho oprava, druhým je, že zbytečné značky nadarmo snižují obecný respekt před značením i tam, kde smysl má. A je vůbec možné zavřít „ulici“ na roky?

Jedinou nadějí je, že ty dvě kulaté cedule s panáčkem naštěstí časem zreznou a splynou s nádhernou přírodou údolí Bylanky.

Po revizi mostů kovová podpěra nestabilní, město bylo povinno označit a momentálně řeší jakou formou…  

Vladimír Vašák

Zavřít menu