Dopravní uzavírka ulice Zelená hora v Kutné Hoře

Ode dne  16. dubna 2013 do 30. dubna 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu vybudování nových kanalizačních přípojek uzavřena místní komunikace Zelená hora (viz mapka) od  křižovatky se silnicí č. III/3377 ul. Táborská po křižovatku s  místní komunikací Na Bylance v Kutné Hoře. Objížďka není stanovena.