Jednání zastupitelů bude poprvé v historii města probíhat 9. dubna od 16 hodin formou videokonference

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s trvajícím nouzovým stavem v České republice přistoupil starosta Kutné Hory k zajištění jednání zastupitelstva formou videokonference. Uskuteční se ve čtvrtek 9. dubna od 16 hodin.

I přes přísná nařízení vlády ČR, jejichž hlavním cílem je zamezit šíření nákazy koronavirem je nutné, aby chod města v mezích normy pokračoval a byl zajištěn jeho rozvoj.

Hlavním bodem programu jednání zastupitelů města bude pověření rady města výkonem některých pravomocí, které nespadají do výlučné kompetence zastupitelstva města. Toto opatření je z důvodů krizového opatření a operativního řešení neodkladných záležitostí. Je nutné schválit některá rozpočtová opatření,“ vysvětlil důležitost tohoto bodu programu starosta města Josef Viktora (ANO). Zabezpečit, aby všichni zastupitelé měli vhodné technické podmínky, aby spojení fungovalo v dobré kvalitě, není podle vyjádření kanceláře tajemníka jednoduché.

Záznam videokonference bude nejpozději do pěti pracovních dnů od jednání zastupitelů k dispozici občanům. IT oddělení Městského úřadu Kutná Hora připravuje dvě varianty. Pokud se povede propojit již zprovozněnou videokonferenci na YouTube jako stream, mohl by se zobrazit stejným způsobem na webových stránkách města jako předchozí jednání zastupitelů. Druhou variantou je, že bude na webových stránkách města zveřejněn alespoň zvukový záznam z videokonference.

„Další videokonferenční jednání budou svolávány v případě, že i nadále bude trvat současný omezující stav a bude nutné rozhodnout o věcech, co je ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva,“ dodal starosta.

Souběžně s řešením řady mimořádných opatření, pravidelných zasedání krizového štábu, postupují i započaté projekty jako jsou dostavba tréninkové haly, III. etapy výstavby sportovní haly Klimeška, revitalizace parku pod Vlašským dvorem, rozbíhá se přeměna bývalé základní školy J. A. Komenského v moderní vzdělávací a výchovné centrum s převahou knihovnických služeb.

pra

 

Zavřít menu