Video: Když jsou dveře zavřené…. distanční výuka v ZUŠ Kutná Hora

Jindy hlučné učebny uměleckých oborů Základní umělecké školy Kutná Hora opět utichly. Škola zeje prázdnotou kvůli nouzovému stavu vyhlášenému vládou. Veškerá výuka se přesunula před obrazovky počítačů a mobilních telefonů. I když mají učitelé zkušenosti z jara, shodují se, že nic nenahradí skutečný lidský kontakt. Více informací v článku pedagogů ZUŠ níže.

Distanční výuka v ZUŠ Kutná Hora

V naší ZUŠ jsme celou situaci pojali jako výzvu. Snažíme se využívat technologické možnosti a v co největší míře zůstávat v kontaktu se svými žáky. Pochopitelně zohledňujeme jejich časové a technologické možnosti.

Jsme si vědomi limitů distančního vyučování, ovšem naskýtá se i plno pozitivních stránek. Například v hudebním oboru jsme zaznamenali větší samostatnost žáků při údržbě, ladění nástrojů či nácviku skladeb. Vytváření nahrávek poskytuje žákům skvělou zpětnou vazbu, nácvik s nahrávkami od pedagogů zase vede žáky k rytmické a intonační přesnosti. V ostatních oborech mají žáci příležitost projevit svou kreativitu. V literárně dramatickém oboru pronikají do tajů animace, výtvarníci samostatně tvoří díla podle výukových videí a malé tanečnice a tanečníci uskutečňují vlastní choreografie dle instrukcí pedagogů.

A jakou formou vyučujeme? Individuální výuka je realizována zejména online formou, případně posíláním nahrávek a následné zpětné vazby (telefonicky či emailem). Výuka pěveckých sborů na všech úrovních probíhá asynchronním způsobem on-line vyučování, kdy žáci domluveným způsobem pracují vlastním tempem, v čase, který jim vyhovuje. Pedagog posílá zadání práce prostřednictvím emailu: žáci mají k dispozici jak notový materiál, tak potřebné video nahrávky. Prostřednictvím odkazů na konkrétní youtubová videa  mohou citlivě udržovat svoje pěvecké dovednosti – mají k dispozici různá artikulační a dechová cvičení. V hudební nauce žáci domluveným způsobem pracují vlastním tempem, v čase, který jim vyhovuje. Je také nespornou výhodou, že si např. výuková videa mohou pustit tolikrát, kolikrát oni sami potřebují, aby látce dobře porozuměli. Jsou zasílány jak materiály k samostatné práci a pro následnou kontrolu jejich vypracování, tak mají žáci k dispozici výuková videa, kde jsou objasňovány otázky hudební teorie v návaznosti na pracovní sešit, který mají žáci doma k dispozici. Žáci se také postupně seznamují s jednotlivými hudebními nástroji, které jsou vyučovány na naší škole – videa pro žáky natočili přímo pedagogové školy a jsou dětem k dispozici na youtube.

Současná situace je náročná pro děti i nás dospělé. V mnohém nás omezuje, ale přináší i jiné pohledy, které jistě bude dobré zúročit i v prezenční výuce. Umělecké činnosti vždy dokáží nejen zabavit, ale přináší i útěchu, radost a životu přidanou hodnotu, kterou nelze vyjádřit slovy. Moc bychom si přáli, aby se umění stalo součástí života našich žáků. Věříme, že naše aktivita přispěje k vaší lepší náladě a radosti vašich dětí.

Vaši pedagogové ZUŠ Kutná Hora

Zavřít menu