Kollárova ulice má být od 11. září opět průjezdná, zabezpečení bývalého hotelu Černý kůň potrvá do konce října

Kollárova ulice má být od pátku 11. září opět zprůjezdněna. Uzavřena pro motorová a nemotorová vozidla byla z bezpečnostních důvodů od 21. srpna, kdy se při sanaci bývalého hotelu Černý kůň zřítila část dvorního traktu i s přistaveným lešením. Naštěstí ke zranění osob nedošlo. Z důvodu zajištění bezpečnosti byla při provádění rizikových částí zdiva na žádost firmy, která práce provádí, krátkodobě uzavřena Kollárova ulice i pro chodce. Důvody k dopravnímu omezení v Kollárově ulici podle slov starosty města již pominuly, a tak by měl být provoz od pátku 11. září znovu obnoven.  Podle informací technického oddělení má prováděcí firma uzavírku Kollárovy ulice pro motorová vozidla povolenu do 13. zaří.

„Firma již odbourala nejnebezpečnější část čelní stěny do Kollárovy ulice, budou pokračovat v bourání do úrovně prvního patra. Dále firma sanační práce dokončí ze zadní části objektu do dvora,“ uvedl starosta města Josef Viktora s tím, že odbourávání narušeného zdiva by mělo pokračovat do konce září a sanační práce mají být kompletně dokončeny do října. Pozůstatky hotelu budou proti zatékání vody zajištěny šikmou střechou do dvora. Podle vyjádření starosty města probíhají jednání s památkáři, kteří požadovali nejen zachování čelní stěny objektu, ale i točitého schodiště.

„Po zřícení části dvorního traktu je podle našich informací schodiště porušené. Budeme jednat s majitelkou, aby nás seznámila s dalším postupem,“ konstatoval starosta a doplnil, že rodina, která bydlí v sousedním domě, má náhradní ubytování v hotelu Mědinek zajištěno na náklady majitelky až do konce příštího týdne. „Ulice byla pro chodce během dvou krátkodobých uzavírek běžně průchozí, kompenzace pro živnostníky nebyla řešena. Pochopili, že jsme ulici pro chodce museli uzavřít z důvodu bezpečnosti a to jen krátkodobě, nikdy ne déle než jeden den. Případné kompenzace živnostníků by navíc stejně měla hradit majitelka objektu, dodal starosta. I nadále pokračují pravidelné schůzky stavebního úřadu se statikem a vedoucím stavby.

pra

Zavřít menu