Komentované prohlídky na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře byly připomínkou významných osobností i lidských osudů…

Dvě komentované prohlídky hrobů významných osobností na hřbitově Všech svatých v Kutné Hoře se v sobotu 22. září setkaly s nečekaným zájmem veřejnosti. Celkem se zúčastnilo kolem stovky lidí. Odborného výkladu u zhruba dvaceti hrobů a hrobek se dopoledne ujal PhDr. Lukáš Provaz, odpoledne Miroslav Štrobl. Akce, kterou pořádala Správa hřbitova Kutná Hora, se stala připomínkou významných kutnohorských osobností, dávných životních příběhů i téměř zapomenutých lidských osudů.

„Výjimečně byly zpřístupněny prostory nadzemních kaplí hrobky Jana Breüera (je v soukromém vlastnictví) a rodiny Orglmeistrovy (v majetku města). Zastavení bylo zvláště u tzv. čestný hrobů, v nichž jsou pohřbeny významné osobnosti Kutné Hory, čestní občané města. Například odbojář kpt. E. V. Voska, arciděkan Mons. Karel Vorlíček, státní zástupce JUDr. Antonín Schneider-Svoboda, starosta Jan Macháček, historik PhDr. Zdeněk Jelínek ad.,“ kuvedl PhDr. Lukáš Provaz. Po mnohých z těchto osobností jsou na jejich počest pojmenovány ulice, náměstí.

V rámci dopolední prohlídky bylo zastavení i u hrobů sester boromejek a voršilek. Zájemci se dozvěděli o historii hřbitova, jeho členění a také o restaurování architektonicky cenných náhrobků a dalších plánovaných opravách hřbitova. Lukáš Provaz informoval o letos provedených exhumacích v parku Na Náměti, kde v minulosti býval hřbitov. (Více jsme uvedli v zářijovém vydání Kutnohorských listů, exhumacím se bude věnovat i říjnové vydání Krásného města.)

„Vzhledem k velkému zájmu, který předčil naše očekávání a nově objevovaným zajímavostem týkajících se čestných hrobů a osobností v nich pohřbených, bychom chtěli na tyto prohlídky periodicky navázat s roční pravidelností,“ doplnil správce hřbitova Josef Kraus.      -pra-