Kopie Staroboleslavského palladia bude od 27. do 30. září k vidění v chrámu svaté Barbory

Již poněkolikáté budou moci návštěvníci chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře obdivovat unikátní kopii Staroboleslavského palladia, které bude vystaveno od 27. – 30. září k příležitosti svátku svatého Václava. Památka bude k vidění v kapli jmenovaného patrona české země, kde byla původně umístěna. Zájemcům bude Palladium zpřístupněno v obvyklých otevíracích hodinách chrámu, tedy od 9 do 18 hodin.

Palladium země české je milostný obraz, na němž je zobrazena Panna Maria s dítětem. Jedná se o částečně zlacený kovový reliéf, který svou velikostí pravděpodobně překvapí. Má pouhých 19 x 13,5 centimetrů. Ačkoli nevelkého formátu, důležitost pro národ představuje nesmírnou. Milostným obrazům či sochám, zvaným palladia, se totiž připisuje ochranná moc nad národem nebo církevní provincií. Originál, této pro Českou republiku významné památky, najdeme v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Kopií jako je ta, která bude vystavena v kutnohorském chrámu, se nachází nejen v naší zemi, ale také ve světě několik. Jednu bychom dokonce mohli vidět také ve Philadelphii v USA.

K návštěvě jsou zváni rovněž obyvatelé Kutné Hory a blízkého okolí, pro které je vstup do chrámu zdarma. Doporučujeme však, aby při sobě měli osobní doklad, z něhož bude možné vyčíst bydliště. -Julie Němcová, ŘKF- arciděkanství Kutná Hora-