Kutná Hora hostila čestné jednání Valné hromady DSO Česká inspirace

V pátek 13. dubna se v Kutné Hoře konalo jednání Valné hromady DSO Česká inspirace.Pod poetickým názvem Česká inspirace se skrývá osm historických měst: Hradec Králové, Cheb, Jindřichův Hradec, Kutná Hora, Litomyšl, Polička, Telč a Třeboň. Tato města si vytkla za cíl ukázat návštěvníkům nesmírné architektonické a umělecké dědictví a bohatý kulturní život jednotlivých měst. Po dvaceti letech činnosti je Česká inspirace pojmem v oblasti kultury spojeným s cestovním ruchem.

Zástupci osmi členských měst se v Kutné Hoře sešli, aby projednali mimo jiné i návrh marketingového plánu na letošní rok. Po jednání a společném obědě navštívili chrám sv. Barbory a díky krásnému slunečnému počasí někteří zamířili i do centra města.

Příští setkání má proběhnout před Vánocemi v Litomyšli.

Eliška Tivodarová