Na nedělní slavnosti požehnali novému zvonu Jakub Maria

Kostel sv. Jakuba si svého patrona připomněl víkendovou oslavou svátku sv. Jakuba ve dnech 21. – 23. července 2017. Středem pozornosti byl v neděli nový zvon Jakub Maria, který byl odlit v květnu tohoto roku a bude poprvé k vidění při této slavnosti.  Jeho požehnání bylo vrcholným bodem programu.

Sváteční neděle začala nedělní mší svatou, kterou celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, po ní následovalo žehnání zvonu Jakub Maria a průvod městem s novým zvonem. Účastníci oslavy si dále mohli vybrat z bohatého programu pro děti i dospělé: hudební posezení pod lípou s bohatým občerstvením, loutkový ateliér nejen pro děti, pohádka Treperenda v podání Divadla Studna, výstava o kutnohorských zvonech a zvonařích v sále arciděkanství a přednáška zvonaře Petra Rudolfa Manouška o odlévání zvonů.Zvon Jakub Maria mohou zájemci vidět na nádvoří Vlašského dvora až do poloviny října.

Kostel sv. Jakuba se svou vysokou věží je nejstarším chrámem v Kutné Hoře a je svědkem kulturních, historických i životních událostí kutnohořanů již dlouhá staletí, a to jak radostných, tak bolestných. Jednou ze smutných chvil bylo zrekvírování posledního zvonu z věže farního kostela v roce 1942, od té doby se věž odmlčela. V roce 2016 v závěru stavebních oprav věží kostela sv. Jakuba farnost vyhlásila veřejnou sbírku „Zvon pro Jakuba“ na pořízení nového zvonu pro tento krásný chrám. Během patnácti měsíců se podařilo vybrat více než 3 milióny korun.

Letos na začátku května odlil zvonař Petr Rudolf Manoušek nový zvon ve zvonařské dílně v holandském Astenu. Zvon Jakub Maria požehnaný při Oslavě svátku sv. Jakuba bude vystaven v nádvoří Vlašského dvora až do 7. října, kdy se historickou metodou vyzvedne do věže farního kostela, aby se poprvé rozezněl 15. října, ve výroční den posvěcení tohoto kostela.

(red)