„Pan Starý mě v článku obviňuje a uráží,” reaguje na článek Starého Josef Kraus

Součástí vydání Kutnohorských listů je pravidelná rubrika s názory zastupitelů a radních města. Zveřejňujeme dopisy radního Josefa Krause a zastupitele Martina Starého v plném znění. Názory nejsou redakčními materiály Kutnohorských listů.

Reakce radního Josefa Krause na článek Martina Starého (Kutnohorské listy č. 3 – březen 2018)

Vážení spoluobčané,
 
dovolím si vás seznámit s obsahem mého vyjádření na jednání zastupitelstva města konaného dne 30. 1. 2018, kde jsem reagoval na článek odvolaného starosty Martina Starého, který zveřejnil v únorovém vydání Kutnohorských listů pod názvem – Rok čtvrtý: Kdo se tady dostal ke korytu? (viz níže, pozn. redakce)
 
Vážení přítomní, v těchto dnech se vám do rukou dostane vydání Kutnohorských listů, kde vás možná zaujme článek zastupitele Martina Starého. V žádosti o jeho zveřejnění nám napsal, že věří v jeho vydání. Já ctím svobodu projevu, a i přes prokazatelné lži a fabulace, na kterých je jeho článek postavený, jsem zveřejnění podpořil. Smutné je, že on sám se takto férově nechoval.
 
Pan Starý mě v článku obviňuje a uráží, ale argumenty nepředložil žádné. Nebudu reagovat na lži ohledně mého údajného vyhrožování a vynucování si finančních prostředků na hřbitovy. Určitě je tady mezi zastupiteli dost svědků, kteří si pamatují, jak to v roce 2016 při přípravě rozpočtu na další rok bylo. Spíše než o vyhrožování, šlo o moje schopnosti jednat a finanční prostředky uhájit na správnou věc. Díky podpoře opozice se to podařilo a veřejný zájem zvítězil nad dalším podrazem.
 
Jsem napadán za moje zaměstnání v Technických službách, které už bylo jednou vysvětlováno a nezaznamenal jsem, že by s předloženými argumenty byl nějaký problém. Pan Starý lže. Na Správu hřbitova jsem nenastoupil z Úřadu práce, ale místo mi bylo nabídnuto panem jednatelem až poté, co jsem ¾ roku vedl jako koordinátor 20i člennou skupinu zaměstnanců na VPP, s nimiž jsem zajišťoval úklid města. Neporušil tím žádný zákon a já už vůbec ne. Pan Starý byl členem rady města i dozorčí rady TS, mohl vyjádřit svůj nesouhlas a záměr hlasitě odmítnout. To ale nikdy neudělal a vykřikuje až nyní, co byl odvolán. Když se tato záležitost projednávala poprvé, rada města souhlasila a následnou změnou pracovní pozice už se odmítla zabývat s odkazem na vyhrazené kompetence pana jednatele. Dovolím si upozornit, že lidé se zkušenostmi z oblasti pohřebnictví se na trhu práce špatně hledají. Společnosti zajištující provoz veřejných pohřebišť si způsobilé zaměstnance musí zajistit a odborně vzdělat sami. U nás tomu tak nebylo a změna nastala až s mým příchodem. V červnu 2016 jsem ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje získal profesní kvalifikaci Administrátor pohřebišť a v oblasti pohřebnictví se vzdělávám dál.
 
Vítané změny při správě našich hřbitovů – nárůst nájemních smluv a tržeb za poplatky z hrobových míst a zajišťovaných služeb – to vše nelze zpochybnit. Čísla jsou zřejmá a je to moje zásluha, pane Starý, že tomu tak je. Za dva roky jsem Městu a Technickým službám zvýšil příjmy o přibližně 1,6 milionu korun, než bývalo obvyklé (prostředky je nutné reinvestovat zpět). Jestli se o hřbitovy a agendu s tím spojenou starám dobře či nikoliv, jestli jsem dostatečně vzdělaný a manažersky schopný, ať posoudí někdo jiný. Vy k tomu povolaný rozhodně nejste. Nikdo si na mou práci zatím nestěžoval, a pokud se řeší nějaké problémy, jejich kořeny vedou do doby, kdy jsem na Správě ještě nebyl zaměstnán. Je hodně smutné, že zrovna oblast, kde se nám společně daří řešit roky zanedbávané nedostatky, používáte k napadání a pro vlastní zviditelnění.
 
Moje zaměstnání není, pane Starý, žádné politické koryto. Je to práce, která na mě klade vysoké nároky, a to především na čas, na komunikační a organizační schopnosti a v neposlední řadě i na psychickou odolnost. Nezapomeňte, že oblast pohřebnictví je specifická a místo pro smích a dobrou náladu je v ní hodně omezené. Věnuji této práci desítky a desítky hodin navíc nad limit pracovních úvazků a řeším problémy, které měly být během předchozích patnácti let už dávno vyřešeny.
 
Je škoda, že jste moje roční úvahy o naší politické činnosti nepochopil, protože tyto příspěvky neměly s běžným zaměstnáním, za které mě napadáte, nic společného. Veřejně jste mne obvinil, že v pracovní době diskutuji na Facebooku s kde kým, a že si tím za prostředky města dělám osobní politickou kampaň. Odmítl jste mi pro taková tvrzení předložit důkazy. Doufám tedy, že je na svou obhajobu kvůli pomluvě předložíte příslušným orgánům.
 
Josef Kraus
Článek Martina Starého (Kutnohorské listy č. 2 – únor 2018)
Rok čtvrtý: kdo se tady dostal ke korytu?
 
Články pana radního Krause, nejen v Kutnohorských listech, mají dvě oblíbená témata: hřbitovy a koryta. Pan Kraus je nejen vedoucím pracovníkem správy hřbitovů v Technických službách města, ale zároveň členem dozorčí rady této společnosti a také je coby radní města i členem valné hromady – zastupuje vlastníka městské společnosti, město Kutná Hora. Střet zájmů jako vyšitý? Ano, jestli ne podle zákona, minimálně eticky tomu tak je. Díky tomu si totiž pan Kraus mohl po celou dobu koaličních jednání při rozpočtových změnách a přípravě rozpočtů až nevybíravou formou nátlaku a vyhrožování vynucovat milionové částky na opravy hřbitovů s tím, že pokud mu nebude částka přislíbena, hlasováním nepodpoří jiné projekty nebo rovnou celý rozpočet města.
 
Další téma pana Krause je „korytářství“. Jako by si ani neuvědomoval, díky čemu získal po dlouhých letech v evidenci nezaměstnaných, slušné a dobře placené zaměstnání, tedy jak říká „koryto“. Tato vedoucí pozice by podle všech zvyklostí vyžadovala výběrové řízení, které ale neproběhlo. Dále bychom čekali odpovídající vzdělání, zkušenosti v manažerské pozici nebo jinou praxi. Ani ty neměl. Překvapivě dostal rovnou i pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Navíc si za peníze města dělá svou osobní politickou kampaň, když se v pracovní době na Facebooku pouští do diskuse s kdekým, což určitě není jeho pracovní náplň. Přitom káže morálku a vykřikuje o korytech. Tak kdo to tu vlastně má to „koryto“, pane radní Krausi?
 
Martin Starý