Na panelové diskuzi dnes prodiskutují problematiku hazardu

Panelová diskuze „Hazard v Kutné Hoře” se uskuteční už dnes, 2. května od 17 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou diskusi na téma hazardu. Toto téma se otevřelo poté, co město Kutná Hora rozhodnutím zastupitelstva města zrušilo na konci roku 2016 Obecně závaznou vyhlášku o hazardu a zatím nevydalo novou. Hazard v Kutné Hoře je tak regulován pouze Zákonem č. 186/2016 sb. o loteriích a hazardních hrách, který vstoupil v platnost 1.ledna 2017 a který dává obcím mnoho možností jak hazard regulovat. Kutná Hora zatím těchto možností nevyužívá. Bude tedy příležitost si ujasnit, jaký postoj k této problematice zaujmout.
 
Diskuse se koná ve středu 2. května 2018 od 17:00 hod.
v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře
 
Na Vaši účast se těší:
Mgr. Silvia Doušová, Mgr. Petr Steklý – moderátoři
Mgr. Vít Rakušan, starosta Kolína a poslanec PČR
MUDr. Petr Nevšímal, specialista na závislosti
Mgr. Jiří Fejfar, velitel Policie ČR Kolín
Mgr. Jan Bartošek, poslanec PČR
Andrej Čírtek, mluvčí Unie herního průmyslu ČR-UNASO
Martin Svoboda – Občané proti hazardu