Restaurování soch na parapetní zdi lemující cestu k chrámu sv. Barbory pokračuje

Druhá etapa restaurování soch před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře pokračuje. V péči restaurátorů jsou sochy sv. Josefa Pěstouna a sv. Ignáce z Loyoly. „Po odstranění funkčně a esteticky nevhodných doplňků z předchozích restaurátorských zásahů byl kámen zpevněn. Probíhá náhrada tmelů a tvarová rekonstrukce,“ uvedl restaurátor MgA. Martin Kulhánek, který si tentokrát ke spolupráci přizval kolegy restaurátory MgA. Petru Zítkovou a MgA. Romana Koláře.   „Předpokládáme, že letošní etapa prací, která zahrnuje čtyři barokní sousoší, bude hotova do konce října,“ doplnil MgA. Kulhánek.

Cestu k chrámu sv. Barbory lemuje celkem třináct barokních sousoší, proto byly restaurátorské práce rozděleny do tří etap. „S výjimkou nejstaršího sousoší sv. Isidora a nejmladšího sousoší sv. Jana Nepomuckého, pocházejí všechny sochy z počátku 18. století z dílny Františka Bauguta.  Vytesány byly z kutnohorského vápence. Sochy byly restaurovány poměrně nedávno, před dvanácti lety. Původně byla zamýšlena jen jejich údržba. Až bližší restaurátorský průzkum z přistaveného lešení odhalil, že rozsah poškození kamene je větší, než se původně předpokládalo. Rozsáhlé doplňky z minulých restaurátorských zásahů byly již za hranicí životnosti, kámen pod nimi degradoval a byl v hodně špatném stavu. Bylo nutné doplňky sejmout, kámen zpevnit a znovu doplnit,“ vysvětlil MgA. Martin Kulhánek.

„V letošním roce si restaurátorské práce vyžádají investici kolem 387 tisíc korun. Z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR máme pro tuto etapu přislíbenu dotaci ve výši 270 tisíc korun. Zbývající část bude hrazena z rozpočtu města Kutné Hory,“ řekla Bc. Jana Jelínková z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora a doplnila, že příští rok bude akce, která si vyžádá celkovou investici kolem 1,3 milionů korun, pokračovat třetí, závěrečnou etapou. –M. Pravdová- 

Snímky z průběhu prací v srpnu 2018 Foto: M. Pravdová