Spolu s chodníky v Masarykově ulici se modernizace dočká i osvětlení

Mezi největší investiční akce roku 2021 patří kompletní rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici včetně modernizace a výměny veřejného osvětlení. Práce budou postupovat po částech, aby chodci nebyli výrazně omezeni. Očekáváno je však i několik kritických úseků.

„Jedním z nich je podchod u pošty,“ uvedla Michaela Šnaiderová z investičního oddělení Městského úřadu Kutná Hora s tím, že snahou bude omezit chodce co nejméně. Práce proto budou postupovat po etapách. „Jsem ráda, že bude opravena právě tato část u pošty, která je již mnoho let bolestivým místem celé Masarykovy ulice. Nejhorší situace nastává, když prší. To se pak průchod podloubím stává téměř adrenalinovým zážitkem, protože ze střechy teče proudem voda. V plánu jsou rovněž menší úpravy veřejného prostoru podél chodníků. Celková revitalizace sídliště Hlouška zatím sice není připravena, ale tento rozsáhlý mnohamilionový projekt lze považovat za jakýsi start,“ konstatovala místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH).

Rada města vybrala firmu, která bude práce zajišťovat. Jako nejvýhodnější pro město byla vyhodnocena nabídka firmy CE-DA servis z Velkého Oseka, která práce provede za cenu 16,5 milionu korun včetně DPH. Staveniště by firma měla převzít do konce listopadu, aby mohla zahájit přípravné práce, vytýčení sítí atd. „Pokud počasí dovolí, pustí se ještě letos i do výkopových prací, a to v nekonfliktní části,“ konstatovala Michaela Šnaiderová.

Projekt zahrnuje kompletní rekonstrukci chodníků od Tylova divadla až k novému kruhového objezdu a po druhé straně zpět až po křižovatku u Podlipných. Součástí prací je i výměna stožárů a svítidel veřejného osvětlení.

Masarykova ulice je strategickým propojením historického centra s městskými sídlišti. Obnova vozovky této dopravně vytížené tepny byla dokončena před zhruba třemi lety. Město na rekonstrukci chodníků získalo dotaci ve výši 6,5 milionu korun. Práce potrvají minimálně do poloviny příštího roku.

Monika Pravdová

Zavřít menu