V evidenci ztrát a nálezů při Městském úřadu Kutná Hora jsou klíče, mobily, kabelky i cestovní kufr s oblečením

Peněženky, mobilní telefony, kabelky, jízdní kolo, vysílačka, hodinky, ale i kufr plný pánského oblečení a další věci nalezené na území města jsou v evidenci „Ztrát a nálezů“ při Městském úřadu Kutná Hora.

„Nejčastěji se tu objevují klíče od vozidel a bytů, mobilní telefony. Letošní raritou bylo sedm koz, nalezených v dubnu na pastvině v katastrálním území Malín,“ uvedla Radka Zachariášová z kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora, která má mimo jiné evidenci ztrát a nálezů na starosti. V minulosti tu dokonce evidovali urnu s ostatky, kterou nalezli noví majitelé na půdě domu.

Jak mají postupovat nálezci?

Pokud je věc nalezena ve veřejné budově, nebo ve veřejném dopravním prostředku, nálezce je povinen odevzdat ji provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen nalezenou věc na území města bez zbytečného odkladu oznámit a odevzdat na Městském úřadě  Kutné Hoře, oddělení vnitřní správy. Nalezené doklady se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

A jak je to s nalezenými živými zvířaty?

Nálezce může nabýt vlastnické právo ke zvířeti již po uplynutí 2 měsíců od vyhlášení nálezu. Bude-li zvíře svěřeno zvířecímu útulku, ten je oprávněn po uplynutí čtyřměsíční lhůty dát zvíře k adopci.

Jak mají postupovat lidé, kteří pátrají po ztracené věci?

Všechny nálezy jsou evidovány a uveřejňovány na webových stránkách Městského úřadu Kutná Hora – informace občanům – ztráty a nálezy. Majiteli je věc vydána po prokázání, že je jejím vlastníkem.

Jak dlouho jsou nálezy na oddělení ztrát a nálezů uchovávány?

Po třech letech v evidenci se nálezy převážejí k likvidaci do spalovny.

„V roce 2016 jsme evidovali 34 nálezů, v roce 2017 jich bylo 33,“ konstatovala Radka Zachariášová s tím, že k 5. listopadu 2018 je v evidenci 45 nálezů. U některých předmětů se podle identifikačních údajů podařilo majitele dohledat, jiné zatím na vyzvednutí čekají. Záhadou například zůstává opuštěná dámská kožená bunda, kterou 24. dubna po  jednání zastupitelstva města Kutné Hory nechala zatím neznámá žena v Rytířském sále Vlašského dvora. „Na videozáznamu ze zastupitelstva jsme ženu dohledali, nepodařilo se nám ji však identifikovat,“ podotkla Radka Zachariášová. Stejně tak na svého majitele čeká drahý mobilní telefon. „Ještě než nám ho policie předala do evidence, zřejmě se po něm sháněli na podatelně městského úřadu tři mladíci,“ dodala Radka Zachariášová. Hledáte nějakou věc a myslíte si, že je navždy ztracena? Sledujte webové stánky Městského úřadu Kutná Hora. -M. Pravdová-

 

Zavřít menu