Vánoční výzdoba – ing. Jan Vališ nesouhlasí s Petrem Berkou

Reaguji na článek Petra Berky „Ubohost Vánoční Kutné Hory“ v únorových Kutnohorských listech (v tisku „Vánoční výzdobu města trumfují i nejmenší vesnice“). S kritikou Vánoční výzdoby náměstí Kutné Hory a celkovou negací nesouhlasím. Jsme pohádkové město, v rozvoji historické části prokazatelně na prvních, oceněných příčkách v republice. Vánoční atmosféra je zde jedinečná.

Náměstí okružuje 8 litinových uměleckých stožárů, každý se čtyřmi světelnými body ideálního vejčitého tvaru, sálajících příjemně žlutě. V horním i dolním ústí z náměstí se přidávají vždy dva stožáry po dvou svítidlech. To je 40 zářičů na náměstí kolem Vánočního stromu. Nově předlážděné náměstí zpříjemňuje 15 lavic s opěrou v kombinaci litina a exotické dřevo a 8 oboustranných lavic bez opěry. Stylové jsou i zelené litinové odpadkové koše na stožárech i sólo. Náměstí ještě krášlí 12 stromů a další itinerář. Samotný Vánoční strom zdobí led řetězy a padající světlo. Stožáry kolem náměstí svítí Vánočními ornamenty ve tvaru hvězdy. Další dekory tvaru komety pokračují do Kolárovy ulice a jsou doplněné osvětlením na listnatých stromech. Symbolickou pěticípou Vánoční hvězdu tvoří samotné náměstí, když se z něj rozbíhá přesně pět ulic, každá je zdobena novou dlažbou, zářícími stožáry, každá vede do dalších krásných míst, každá je lemována opravenými historickými budovami a každá vede ke kostelu! Naše Vánoční náměstí, tento jedinečný prostor se svoji architekturou s přidaným Vánočním stromkem je sám o sobě Vánočním patosem.
Další výzdobu náměstí mohou individuálně dokreslit majitelé historických domů, obchůdků, vývěsek.

Ztotožňuji se s reakcí paní Drahomíry Novákové, vše krásně stručně vystihla: „Osobně považuji nákladnou světelnou výzdobu ulic za zbytečné plýtvání energií. Naše město je krásné samo o sobě (mám na mysli jeho historické centrum) a nasvícení památek tuto krásu dostatečně podtrhuje v každém ročním období“…
Lyrické řádky doplním o pár nákladových čísel: stožár s jedním světelným bodem 20.000 Kč, lavice venkovní 8.000 Kč, koš litinový 8.000 Kč. Vánoční výzdoba náměstí a přilehlých ulic 120.000 Kč ročně, Vánočního strom 21.000 Kč. Plus úklid, údržba, energie.
K článku Petra Berky mám 16 výhrad, zareaguji na jednu. Píše: „..jedinou akcí byly Sladké Vánoce…“. Město Kutná Hora v prosincových Kutnohorských listech informovalo (zdarma 10.500 výtisků) o 52 adventních a Vánočních akcích v Kutné Hoře a přilehlém okolí a to nepočítám další Vánoční Bohoslužby.

Technické oddělení ve spolupráci s technickými službami budoucí Vánoční výzdobu řeší, sbírají a vybírají návrhy firem. Několik let předkládají návrhy na obnovu vánočního osvětlení, stejné jako řešení stánků vánočního trhu, vlastní tribunu po dobu adventu a přípravu základních rozvodů pro pořádání trhů, oslav. Hlavně z finančních důvodů dosud k výrazné změně nedošlo. Vedení města problém zná, ale Kutná Hora rozsáhle investuje a v rozpočtu musí hledat priority. Přesto novou Vánoční výzdobou řeší, vydržme. Připomínám také, že každý rok se dokupuje a opravuje vánoční výzdoba za desítky tisíc, neboť je ničena povětrnostními vlivy a vandaly.
Výrok „Ubohost Vánoční Kutné Hory“ pana Petra Berky nepokládám za šťastný, mě se dotkl. Kdyby u firmy svého zaměstnavatele či jinde předjednal darovací smlouvy, nebo provedl průzkum trhu a vybral levnou a kvalitní výzdobu – to je konkrétní pomoc. Je lepší věnovat se tvůrčímu úsilí, hrdosti na své město a šíření dobré nálady.


Děkuji za odborné konzultace technickému oddělení mú pani Boženě Marhanové a panu Dobroslavovi Vepřekovi a jednateli technických služeb Ing. Janovi Jägerovi.
Jan Vališ, občan