Zastupitelé budou jednat o formě prodeje bývalé malínské školy

Zastupitelé budou 10. listopadu jednat o schválení prodeje bývalé základní školy v Malíně formou výběrového řízení.

Do současné doby bylo v podmínkách prodeje stanoveno využití objektu k bydlení pro seniory. Po šesti neúspěšných pokusech o prodej bývalé malínské školy město letos v září probíhající výběrové řízení zrušilo, aby připravilo ve spolupráci s městským architektem nové podmínky. „Největší váhu ve výběrovém řízení má v návrhu podmínek podnikatelský záměr. Vhodnost těchto navržených záměrů bude diskutována i s občany prostřednictvím osadního výboru Malín. Vybrán by měl být takový, který bude přínosem pro občany Malína i celého města Kutné Hory,“ uvedla Blanka Maternová, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora s tím, že dodržení stanovených podmínek bude ve spolupráci s právním oddělením ošetřeno ve smlouvě.

Osadní výbor Malín je o vývoji situace průběžně informován, což potvrdila i jeho předsedkyně Denisa Kleinová s tím, že i nadále platí stanovisko OsV Malín z ledna minulého roku – pokud bude nové využití budovy v souladu se stanoviskem občanů Kutné Hory, s přiměřeným přihlédnutím k stanovisku rezidentů městské části Malína, a zároveň bude akceptováno právo Osadního výboru Malín se k této změně vyjadřovat, nemá osadní výbor k navrhovaným změnám námitek.

Změnou oproti předchozím výběrovým řízením je i to, že by nový majitel spolu s objektem získal zároveň i přilehlé pozemky, zahradu. Dříve byl prodej rozložen do dvou částí. „Toto rozdělení výrazně navyšovalo náklady případného zájemce na rekonstrukci včetně úpravy okolí,“ doplnila Blanka Maternová.

O budovu bývalé základní školy má město podle slov starosty Josefa Viktory (ANO) zatím dva zájemce.

Monika Pravdová

Zavřít menu