Vila slouží seniorům, foto: redakce

Zástupci města ve středu oficiálně předali Klubu důchodců v Kutné Hoře do užívání nové prostory – klub se ze sokolovny v Sokolské ulici stěhuje do tzv. „Koukolovy vily“, bývalé družiny ZŠ Kamenná stezka. Mezi seniory zavítal i Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, jehož členem se kutnohorský Klub důchodců nedávno stal.

„Je pro mě velkou ctí, že vás mohu pozdravit a že jsem měl tu čast zde přestřihnout pásku,“ řekl Zdeněk Pernes při příležitosti předání nových prostor Klubu důchodců Kutná Hora. „Tato krásná budova byla určená na prodej, jsem ale rád, že jsme nápad s využitím prostor pro Klub důchodců dotáhli do konce,“ upozornil starosta Martin Starý. „Věřím, že v příštím roce ožije i zahrada, že si prostory užijete naplno a že se vám tady bude líbit,“ promluvil k důchodcům.

K Martinu Starému se připojila i místostarostka Zuzana Moravčíková. „Jsem ráda, že se podařilo Koukolovu vilu podařilo upravit pro potřeby důchodců,“ uvedla a dodala: „Prostory, které Klub důchodců užíval v Sokolské ulici, rozhodně neodpovídaly počtu členů ani jejich aktivitám. Budu ráda, když se senioři budou v Koukolově vile cítit dobře.“

„Přeji kutnohorských důchodcům, kteří se nově stali členy Republikové rady seniorů ČR, aby využili další nabídky výletů, besed a dalších akcí, které jim členství přináší. Kutnohorští důchodci jsou ale akční a věřím, že se jim tady bude líbit,“ prohlásil Josef Viktora, místostarosta Kutné Hory.

Vedoucí Klubu důchodců Kutná Hora Jana Hasalová poděkovala zástupcům města. „Zejména Jsefu Viktorovi, který nám pomohl velice a vždy nám vyšel vstříc,“ zdůraznila a doplnila: „Také bych chtěla poděkovat starostovi za přízeň a zejména bych chtěla poděkovat bývalé vedoucí klubu Zuzaně Klofáčové. Věřím, že spolupráce s městem bude pokračovat i nadále a budeme se snažit, abychom se tady měli dobře.“

redakce

Zavřít menu